Uitgekiend verbeterprogramma zorgt voor betere overleving hartpatiënten

Door het resultaat van een behandeling centraal te stellen, verbetert de kwaliteit van zorg voor een patiënt. Met een chique woord heet dit Value Based Health Care (VBHC) ofwel waardegedreven zorg. Binnen het hart- en vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis heeft dit geleid tot kwaliteitsverbetering in de vorm van betere overleving, minder complicaties en heroperaties en een betere kwaliteit van leven.

Dit blijkt uit onderzoek van Dennis van Veghel, zorgmanager in het Catharina Ziekenhuis en bestuurder van de Nederlandse Hart Registratie. Op donderdag 29 augustus 2019 promoveert hij op zijn onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven.  

Dennis van Veghel Catharina Ziekenhuis
Dennis van Veghel, zorgmanager in het Catharina Ziekenhuis en bestuurder van de Nederlandse Hart Registratie.

Het onderzoek van Van Veghel is gebaseerd op het Value Based Health Care (VBHC) principe. “De kracht van VBHC is dat alle betrokken partijen zich richten op de kern van de zorg; wat is de gezondheidswinst voor de patiënt en tegen welke kosten? Deze verhouding wordt patiëntwaarde genoemd. De kwaliteit van leven is hierin een belangrijke parameter. Door deze uitkomsten te meten en continu te verbeteren, zullen we op termijn ook nog beter kunnen voorspellen wat het effect van een ingreep op de gezondheid van een patiënt zal zijn. Daardoor zijn we in staat om samen met de patiënt nog betere beslissingen te kunnen nemen over de beste behandeling. De conclusies uit het onderzoek zijn: zet het resultaat voor de patiënt centraal, organiseer de totale zorgketen in de regio of zelfs landelijk en zorg dat zorgverzekeraars kwaliteit van zorg ondersteunen en belonen. De resultaten uit mijn onderzoek laten zien dat het werkt!”

Zet het resultaat centraal

Het Catharina Ziekenhuis heeft de laatste jaren nauwlettend de resultaten van behandelingen gemeten en geëvalueerd. “Waar mogelijk is de werkwijze binnen het ziekenhuis of in de samenwerking met andere zorgverleners aangepast om nog betere resultaten te boeken. Dit is inmiddels een continu proces geworden en de resultaten zijn indrukwekkend”, legt Van Veghel uit. “Zo daalde de sterfte binnen 120 dagen na een bypass-operatie van 2,3 naar 1 procent. Bij de hartklepvervanging via een katheter daalde de sterfte binnen 30 dagen van 8,6 naar 2,9 procent. Jaarlijks krijgen bijna 1000 hartpatiënten een bypass-operatie in het Catharina Ziekenhuis. Ook het aantal complicaties na een ablatie, een behandeling bij hartritmestoornissen, daalde sterk van 1,8 naar 0,4 procent. Het verbeterprogramma werkt, dat laten deze cijfers wel zien.”  Ook zorgt het programma voor kostenbeheersing in de zorg. Van Veghel: “Logisch, complicaties na een operatie of een heroperatie zijn kostbaar.”

hartslagmonitor

Landelijk kwaliteitsprogramma

Het Catharina Ziekenhuis, onderdeel van Santeon waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren, speelt een leidende rol op het terrein van VBHC. Het ziekenhuis startte in 2012 het project Meetbaar Beter. Van Veghel: “Samen met Santeon-collega St. Antonius Ziekenhuis was het hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis destijds het eerste in Nederland dat haar behandelresultaten openbaar publiceerde. Het programma groeide uit tot een nationaal project waaraan inmiddels 14 van de 16 Nederlandse hartcentra deelnemen en 9 van de 14 dottercentra, en is ingebed in de Nederlandse Hart Registratie. Ieder ziekenhuis verzamelt op eenzelfde manier gegevens, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. Best practices worden overgenomen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van zorg continu en dat is precies wat een patiënt belangrijk vindt.”

Samenwerken in de keten

Naast meten en verbeteren is samenwerken in de totale zorgketen volgens Van Veghel essentieel. “Als alle partijen zich gaan richten op wat voor de patiënt belangrijk is, kunnen we nog betere zorg leveren. Zeker bij complexe ingrepen is een patiënt maar kort in het ziekenhuis waar de operatie plaatsvindt. De nazorg is in het ziekenhuis bij de patiënt in de buurt. Mooie voorbeelden die direct voordelen voor de patiënt opleveren zijn de samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis en het St. Jans Gasthuis Weert en het Nederlands Hart Netwerk in de regio Zuidoost-Brabant. De lijnen zijn kort en we hebben allemaal hetzelfde doel; de beste resultaten leveren voor de patiënt.”

Goede zorg belonen

Tenslotte adviseert Van Veghel in zijn onderzoek om modellen te implementeren waarbij verbetering van resultaten wordt beloond door zorgverzekeraars. Het Catharina Ziekenhuis was het eerste ziekenhuis in Nederland dat een contract afsloot met een zorgverzekeraar waarbinnen betere zorg beloond werd. “Ik ben er van overtuigd dat dit bijvoorbeeld ook een prikkel is om afspraken te maken over kwaliteitsverbetering in de gehele keten. Zie de beloning als een extra stimulans, want uiteindelijk willen we allemaal de beste zorg voor onze patiënten.”

Plaats een reactie