Uitgaven aan veiligheidszorg flink gestegen

In 2009 is bijna 12,5 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is 4 procent meer dan in 2008. De uitgaven in 2009 komen overeen met 2,2 procent van het bruto binnenlands product.

757 euro per hoofd van de bevolking
De afgelopen jaren zijn de uitgaven aan veiligheidszorg fors toegenomen. In 2009 kostte de veiligheidszorg 4 miljard euro meer dan in 2002. Dat is een stijging met bijna de helft. Gecorrigeerd voor inflatie bedroeg de toename ongeveer 2,3 miljard euro. Per hoofd van de bevolking kostte de veiligheidszorg 757 euro.

Meer en duurder personeel
De personele uitgaven zijn in de periode 2002-2009 met 2,5 miljard euro gestegen. Iets meer dan de helft hiervan komt door hogere lonen, de rest doordat meer personeel is ingezet. In dezelfde periode zijn de materiële uitgaven met 1,5 miljard euro toegenomen. Hiervan is slechts 20 procent het gevolg van prijsstijgingen; 80 procent is toe te schrijven aan een grotere inzet van materieel.

Uitgaven aan preventie het grootst
Bijna de helft van de uitgaven aan veiligheidszorg in 2009 gaan naar preventie. De politie en de beveiligingsbedrijven zijn hierin de grootste aanbieders. Daarnaast neemt de politie ook het overgrote deel van de opsporing op zich. De derde grote activiteit is de tenuitvoerlegging, die hoofdzakelijk door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt uitgevoerd. Het beheer van de gebouwen (waaronder gevangenissen) door de DJI drukt zwaarder op hun uitgavenpatroon dan personele uitgaven. Dit verklaart dat de tenuitvoerlegging een groter aandeel materieel heeft dan de andere activiteiten.

Auteur: Raymond Kleingeld en Bart Nauta

Plaats een reactie