Uitbreiding diplomalijst voor gastouders

De diplomalijst voor gastouders in de kinderopvang wordt uitgebreid. Ook kunnen mensen met een diploma dat niet op de lijst staat maar volgens hen wel vergelijkbaar is, hun diploma vanaf begin april laten beoordelen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die stelt dan vast of iemand met dat diploma voldoet aan de deskundigheidseisen voor gastouders. Dat schrijft minister Henk Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag 18 maart 2011 in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van de wetswijziging gastouderopvang.

Nieuwe gastouders kunnen zich vanaf 1 januari 2012 niet meer laten registreren met alleen een regulier ervaringscertificaat. Zij moeten dan een diploma hebben. Het ervaringscertificaat was, naast het certificaat goed gastouderschap, één van de mogelijkheden voor al werkzame gastouders om zich in het overgangsjaar 2010 te kwalificeren. Nu de diplomalijst is uitgebreid en het mogelijk wordt om een diploma te laten beoordelen door DUO, is het niet langer noodzakelijk dat gastouders zich kunnen kwalificeren met een ervaringscertificaat. Nieuwe gastouders die al een ervaringscertificaat hebben, kunnen dit certificaat bovendien laten omzetten in een diploma, zoals dat ook gebruikelijk is in andere sectoren.

Plaats een reactie