Uitbreiding Centrum voor Neuropsychiatrie voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel

Binnen het Centrum voor Neuropsychiatrie diagnosticeert, behandelt en begeleidt Mediant cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel in combinatie met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek in de leeftijd van 18 tot 60 jaar.

Half juni 2011 opent het Centrum voor Neuropsychiatrie van Mediant een nieuwe en gerenoveerde afdeling waardoor Mediant haar opnamecapaciteit voor deze doelgroep uitbreidt. Na een eerdere uitbreiding van 10 naar 15 bedden, bleek de vraag nog steeds groter dan het aanbod. De afdeling heeft nu 20 bedden, waarbij het nu ook mogelijk is interval-opnames voor 1-2 weken te realiseren.

Door deels voor nieuwbouw te kiezen en deels voor renovatie kent Mediant nu 2 afdelingen die qua inrichting, oppervlakte en voorzieningen volledig afgestemd zijn op de eerder genoemde doelgroep.

Bovendien gaat één afdeling zich richten op opname en diagnostiek en de andere afdeling op resocialisatie en re-integratie. Naast de uitbreiding in bedden investeert Mediant ook in een kwalitatief goed en stabiel personeelbestand en in kwaliteit van zorg en behandeling.

Plaats een reactie