Uitbreiding bestralingscapaciteit oncologische patiënten

Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht heeft een intentieverklaring getekend met het St. Antonius Ziekenhuis en Meander Medisch Centrum om radiotherapiefaciliteiten te realiseren op de terreinen van het St. Antonius en Meander. Voor patiënten met kanker betekent dit dat zij straks dichterbij huis kunnen worden behandeld.

In de regio is uitbreiding van de huidige capaciteit noodzakelijk door een toename in de vraag naar radiotherapie. Deze toename heeft te maken met de groei van de bevolking in de provincie, de vergrijzing en de groeiende toepassing van radiotherapie. Het UMC Utrecht is momenteel als enige ziekenhuis in de regio bevoegd tot het aanbieden en uitvoeren van radiotherapie.

Het UMC is momenteel bezig met een uitbreiding met vijf bestralingsruimtes op het eigen terrein. Twee van deze ruimtes zijn voor reguliere radiotherapie productie, drie ruimtes zijn voor het nieuwe Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventies (CBOI). In het CBOI worden nieuwe behandelmethodes, zoals de MRI-gestuurde brachytherapie en MRI -gestuurde versnellers, klinisch getest. Het UMC Utrecht heeft in 2012 in totaal 14 bestralingsruimtes.

Het St. Antonius Ziekenhuis gaat zich in de komende jaren verder toeleggen op de behandeling van patiënten met kanker; daarnaast blijft het cardiovasculaire profiel van belang. Meander Medisch Centrum breidt de mogelijkheden voor behandeling van patiënten met kanker verder uit. Meander Medisch Centrum, dat de oncologische zorg al jarenlang als speerpunt heeft, is onlangs door het NIAZ geaccrediteerd voor oncologie. Binnen deze ambities past de komst van bestralingsmogelijkheden in beide ziekenhuizen.

Voor het St. Antonius Ziekenhuis komen de bestralingsruimtes op locatie Utrecht Leidsche Rijn. Bij Meander komen de bestralingsruimtes bij het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort. De bestralingsruimten bij het St. Antonius en Meander Medisch Centrum zullen in eerste instantie functioneren als dependances van het UMC Utrecht, onder de bestaande vergunning van het UMC Utrecht. Het St. Antonius Ziekenhuis zal zich op termijn ontwikkelen tot een zelfstandig centrum met een eigen vergunning. De minimum grootte voor een zelfstandige afdeling Radiotherapie is vier bestralingstoestellen. Meander Medisch Centrum blijft een dependance van het UMC Utrecht.

Bij aanvang zullen de locaties bemand worden door een team van een aantal radiotherapeuten en klinisch fysici van het UMC Utrecht. Radiotherapeuten van het UMC Utrecht werken in het centrum nauw samen met de afdelingen Nucleaire Geneeskunde, Klinische Fysica & Instrumentatie en Radiologie van het St. Antonius en Meander.

Ook bij het zelfstandig uitvoeren van bestralingen in het St. Antonius Ziekenhuis zal de samenwerking met het UMC Utrecht worden voorgezet, op het gebied van kwaliteit en op het terrein van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Plaats een reactie