Tygacil: Mogelijk verhoogd risico op overlijden bij gebruik

Tygacil (tigecycline) geeft mogelijk een verhoogd risico op overlijden in vergelijking met andere antibiotica. Dit blijkt uit de samengevoegde (‘gepoolde’) resultaten van dertien verschillende onderzoeken waarbij meer doden werden gezien in de groepen patiënten die tigecycline kregen.

Artsen worden eraan herinnerd dat tigecycline uitsluitend mag worden toegepast bij de behandeling van patiënten met gecompliceerde huid- en weke delen infecties en gecompliceerde infecties van de ingewanden wanneer andere antibiotica niet kunnen worden ingezet.

Dit concludeert het Europees wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP), waarin het CBG is vertegenwoordigd, naar aanleiding van een herbeoordeling van de baten – risico balans van dit geneesmiddel. De herbeoordeling was noodzakelijk vanwege de beslissing over de reguliere verlenging van de handelsvergunning. Hoewel de baten – risicobalans voor tigecycline nog steeds positief is, heeft de CHMP besloten de wetenschappelijke productinformatie (SPC en bijsluiter) aan te passen om artsen erop te attenderen dat dit antibioticum wordt geassocieerd met te geringe werkzaamheid met als gevolg verhoogde mortaliteit in klinische vergelijkende onderzoeken.

Tigecycline wordt uitsluitend gebruikt in ziekenhuizen. Patiënten die tigecycline krijgen moeten nauwkeurig worden gevolgd, vooral op het ontstaan van superinfecties en in het bijzonder longontsteking. Als er sprake is van een superinfectie, dan moet worden overgegaan op een ander antibioticum.

Meer informatie
Vraag- en antwoorddocument (Engelstalig) op de website van de European Medicines Agency

Plaats een reactie