Twittertaal toegevoegd aan Algemeen Nederlands Woordenboek

Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) bevat nu ook Twitterwoorden als ’tweeter’, ’tweep’en ’twitteratuur’. Het ANW is een digitaal woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen van 1970 tot 2019. Naast een omschrijving van de betekenis van het woord geeft het ANW informatie over o.a. relaties met andere woorden, spelling, uitspraak en woordfamilie zoals samenstellingen en afleidingen.

Het INL verzamelt, beschrijft en bestudeert de Nederlandse woordenschat. Daarnaast beheert en onderhoudt het INL digitale taalmaterialen en stelt die via de TST-Centrale beschikbaar.

In het ANW zullen ruim 300.000 woorden opgenomen worden: www.inl.nl/anw.