Twitterspreekuur over orgaandonatie

Als orgaandonor kunt u postuum zes mensenlevens redden. Een betere reden is er toch niet om vandaag nog het donorregister in te vullen? Ga naar www.donorregister.nl. De donatiefunctionarissen van Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven weten er alles van. Dinsdag 18 oktober 2011 van 10.30 uur tot 11.30 uur houden zij een twitterspreekuur over dit onderwerp via @mmcziekenhuis. Gebruik #drMMC voor vragen..

Zou u een donorhart willen als dat uw leven kan redden? Natuurlijk, zult u denken. Toch is het omgekeerde nog voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. Maar liefst 1,6 miljoen Nederlanders hebben in het donorregister laten vastleggen dat ze na hun overlijden géén weefsel of organen willen afstaan. Daarbovenop hebben nog eens miljoenen landgenoten het register om verschillende redenen nog niet ingevuld.

“Die donorregistratie is ontstellend belangrijk”, zeggen Ans Kox en Martien Lemmens, de donatiefunctionarissen van het Máxima. “Op de eerste plaats natuurlijk om meer levens te kunnen redden. Maar ook om te voorkomen dat je nabestaanden vlak na je dood opzadelt met de moeilijke en emotioneel beladen vraag: wel of geen orgaandonatie.” De twee donatiefunctionarissen zien er op toe dat er in het Máxima goed wordt omgegaan met orgaan- en weefseldonatie. Dat betekent dat de wettelijke donatieprocedures zorgvuldig worden uitgevoerd en dat alle betrokken artsen en verpleegkundigen geschoold worden en bewust omgaan met dit onderwerp.

Toestemming geven voor orgaandonatie betekent allerminst dat dit na het overlijden ook daadwerkelijk gebeurt. In het MMC wordt jaarlijks bij zo’n 30 overledenen weefsel afgenomen; voornamelijk hoornvlies en huid en incidenteel botweefsel, hartkleppen en bloedvaten. Orgaandonaties zijn er gemiddeld maar drie per jaar. Het heeft alles te maken met de strenge criteria en voorschriften. Martien Lemmens legt uit: “Allereerst onderzoekt de arts of het lichaam van de overledene wel geschikt is voor orgaan- of weefseldonatie. Donatie van hart, lever, nieren, alvleesklier en longen is uitsluitend mogelijk als de patiënt hersendood is en in het ziekenhuis overlijdt. Weefseldonatie moet binnen 24 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder dient altijd de doodsoorzaak bekend te zijn en mogen er geen ernstige aandoeningen aan het licht komen, zoals bloedvergiftiging, infecties of tumoren.” Ans Kox vervolgt: “Als donatie mogelijk blijkt, controleert de arts bij het donorregister of de overledene wel is geregistreerd. Is dat het geval, maar is er geen toestemming gegeven voor orgaandonatie, dan gaat de donatie vanzelfsprekend niet door. Blijkt de persoon niet geregistreerd te zijn, dan legt de arts de keuze in handen van de nabestaanden.”

Wereldwijd is er nog altijd een schreeuwend tekort aan gezonde, bruikbare weefsels en organen voor transplantatie. Alleen in Nederland wachten op dit moment bijvoorbeeld al 868 mensen op een donornier en 58 patiënten op een nieuw hart. Dat het laatste cijfer niet hoger is, komt omdat er veel hartpatiënten tussentijds overlijden en daardoor weer van de wachtlijst verdwijnen. De donatiefunctionarissen hebben dan ook maar één boodschap: laat je registreren.

In de donorweek, van 17 t/m 23 oktober 2011, verzorgen de donatiefunctionarissen van het MMC een speciaal Twitterspreekuur rond orgaandonatie. Dinsdag van 10.30 uur tot 11.30 uur mag iedereen vragen stellen via @mmcziekenhuis. Gebruik de hashtag #drMMC.

Plaats een reactie