Twintig jaar diabetesonderzoek in Hoorn, De Hoorn-studie

De Hoorn-studie, opgezet door VU medisch centrum bestaat 20 jaar. Naar aanleiding van dit onderzoek is de zorg rond diabetespatiënten in West-Friesland ingrijpend veranderd. En met resultaat: onderbeenamputaties komen vrijwel niet meer voor, het aantal oogcomplicaties door diabetes is meer dan gehalveerd en het optreden van hart- en vaatziekten is sterk verminderd. Om twintig jaar diabetesonderzoek in Hoorn te vieren is er op 10 maart een ontbijt voor sponsoren in het Diabetes Onderzoek Centrum in Hoorn. Zij zijn nadrukkelijk uitgenodigd, want de Hoorn-studie heeft meer ruimte nodig en zoekt sponsoren om een noodzakelijke verbouwing te kunnen realiseren.

In Hoorn doet sinds 1989 een grote groep mensen van 50 tot en met 75 jaar mee aan een onderzoek naar ouderdomsdiabetes. Deze zogenoemde ‘Hoorn-studie’ is opgezet door het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) van VU medisch centrum. De Hoorn-studie had als doel inzicht te krijgen in de schaal waarop diabetes voorkomt en wat de ziekte precies inhoudt. Het bevolkingsonderzoek startte in Hoorn in 1989 onder 2083 willekeurige personen tussen de 50 en 75 jaar. Het leverde een schat aan nieuwe gegevens en informatie op. In 2006 is de nieuwe Hoorn-studie gestart, waarbij de gegevens uit 1989 worden vergelijken met de huidige situatie. De Hoorn-studie wordt georganiseerd door het Diabetes Onderzoek Centrum.

Uit het onderzoek zijn belangrijke resultaten naar voorgekomen, zegt projectleider professor Giel Nijpels: “Ouderdomsdiabetes komt veel vaker voor dan men altijd heeft gedacht. Naast iedere bekende diabeet blijkt er dus ongemerkt nog één rond te lopen. Ook vonden we dat vaatziekten, zoals ernstige vernauwingen in de halsslagaders, kransslagaders of de bloedvaten in de benen bij maar liefst 35 procent van de nieuw ontdekte of al bekende diabeten voorkomt. Dat is driemaal meer dan bij mensen die geen diabetes hebben. Een andere bevinding is dat mensen met diabetes veel meer risico te lopen om vroegtijdig te overlijden, vooral aan hart- en vaatziekten. Tien jaar na de start van de studie bleek 50% van de mensen die bij de start bekend waren met diabetes overleden. Bij mensen zonder diabetes is dat 10%.”

Diabeteszorg
Op basis van de uitkomsten van de Hoorn-studie was het voor de hand liggend de diabeteszorg goed te organiseren. Sinds 1997 ondersteunt het Diabetes Zorgsysteem de huisartsen in West-Friesland bij de diabeteszorg. Ook dit wordt vanuit het Diabetes Onderzoek Centrum georganiseerd. Begin 2010 maakten ruim 5400 mensen met diabetes gebruik van deze zorg. De resultaten hiervan zijn indrukwekkend. Onderbeenamputaties komen vrijwel niet meer voor, het aantal oogcomplicaties door diabetes is meer dan gehalveerd en het optreden van hart- en vaatziekten is sterk verminderd.

Toekomstig onderzoek
Het onderzoek richt zich nu, naast het ontdekken van mechanismen waardoor mensen met diabetes meer risico lopen om hart- en vaatziekten te krijgen, op methoden om de zorg voor mensen met diabetes te verbeteren. Ook onderzoek naar preventie van diabetes en hart- en vaatziekten wordt momenteel in Hoorn uitgevoerd.

Sponsorontbijt
Om alle onderzoeken en de diabeteszorg goed uit te voeren moet er meer ruimte komen in het Diabetes Onderzoek Centrum. Nijpels:”Om uit te kunnen breiden moet er verbouwd worden. Daar zoeken we sponsoren voor. Daarom organiseren we op 10 maart van 7.30 tot 10.30 een ontbijt. Sponsoren kunnen dan de Hoorn-studie feliciteren en hopelijk kunnen we ze enthousiast maken voor een bijdrage aan belangrijk diabetesonderzoek in Hoorn.”.

Plaats een reactie