Twijfels over verondersteld verband diabetes en tandvleesontsteking

Lange tijd werd verondersteld dat er een verband bestaat tussen diabetes en ernstige tandvleesontsteking, ook wel parodontitis genoemd. ACTA-promovendus Laura Žiūkaitė trekt die veronderstelling nu in twijfel in haar proefschrift ‘Risk factors of periodontitis, Diabetes, smoking and family history’.

Parodontitis en diabetes

Binnen de groep parodontitis patiënten die ze onderzocht, had slechts een klein percentage ook diabetes. Het lijkt er daarom niet op dat diabetes patiënten een verhoogd risico hebben op parodontitis.

Laura Žiūkaitė: ‘Als het steunweefsel van tanden en kiezen door een ontsteking aangetast wordt, is er hoogstwaarschijnlijk sprake van parodontitis. Zonder tijdige behandeling kunnen tanden en kiezen los gaan staan en uiteindelijk verloren gaan.’

Risicofactoren

Ze onderzocht voor haar proefschrift verschillende risicofactoren die de kans op parodontitis vergroten. Ze keek daarbij met name naar het algemeen veronderstelde verband tussen parodontitis en diabetes. Dat deed ze op basis van een evaluatie van meer dan 5000 verwezen parodontitis patiënten uit Nederland.

De uitkomsten van haar onderzoek lijken in tegenspraak met eerdere literatuurstudies. Mogelijk geven die een eenzijdig beeld, omdat veel van die onderzoeken vooral in Azië zijn uitgevoerd. Uit het literatuuronderzoek van Žiūkaitė blijkt namelijk dat in Europa de diabetesprevalentie van 4,3% onder patiënten met parodontitis laag genoeg was om het veronderstelde verband in twijfel te trekken.

Uit de literatuur komt verder naar voren dat diabetespatiënten wel een klein, maar significant hoger risico op gebitsverlies hebben vergeleken met mensen zonder diabetes. Ook is de prevalentie van volledige tandeloosheid hoger bij mensen met diabetes, zo blijkt uit ander literatuuronderzoek. Door dit verhoogde risico zouden patiënten met diabetes preventieve aandacht van mondzorgverleners moeten krijgen.

Andere risicofactoren die, volgens het onderzoek van Žiūkaitė, kunnen bijdragen aan een verhoogde kans op ernstige tandvleesontsteking zijn: roken en het voorkomen van parodontitis in de familie. Het is dus ook belangrijk dat mondzorgprofessionals speciale aandacht besteden aan mensen die roken of een ouder met parodontitis hebben.

Plaats een reactie