Twijfels Noorden wegen zwaar mee bij besluit over CO2-opslag

Bij het besluit over de opslag van het broeikasgas CO2 zullen de emoties en twijfels in het noorden van Nederland zwaar meewegen. Dat verklaarde minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen donderdag 3 februari 2011 na gesprekken met burgers, bedrijven en bestuurders in Groningen.

Bestuurders en bedrijven uit de noordelijke provincies benaderden het Rijk in 2007 over de mogelijkheid van een demonstratieproject voor CO2-opslag in de regio. Het kabinet laat bij het besluit over een dergelijk project, waar dan ook, het draagvlak zwaar meewegen.

Draagvlak
Het kabinet ziet de opslag van C02 als een nuttige techniek bij het tegengaan van klimaatverandering terwijl Nederland omschakelt naar andere vormen van energie. Ontwikkeling van de opslagtechniek levert ook banen en inkomsten op.

Discussie
‘Het was van meet af aan duidelijk dat een project in het Noorden veel discussie oproept. Juist daarom was het goed om open van gedachten wisselen,’ aldus minister Verhagen. ‘De gesprekken hebben duidelijk gemaakt hoe groot en diep gevoeld de emoties zijn die er hier in het noorden over CO2 leven.’ Minister Verhagen zal de komende weken alle alternatieven bekijken, waaronder de opslag van CO2 elders en het hergebruik van CO2 in de tuinbouw en industrie, en dan een besluit nemen.

Demonstratieprojecten
Om in aanmerking te komen voor Europese subsidie voor CO2-opslag moet de Rijksoverheid aanvragen voor projecten in Nederland begin mei hebben ingediend in Brussel. De Europese Unie stelt de veilingopbrengsten van emissierechten met een geschatte waarde van 4 à 5 miljard euro voor zo’n tien grootschalige demonstratieprojecten in de gehele Unie voor de opslag van CO2 en innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie.

Plaats een reactie