Twentse ziekenhuizen gaan meer samenwerken

Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) gaan meer samenwerken zodat patiënten ook in de toekomst hoog complexe zorg in de regio Twente kunnen blijven ontvangen.

De ziekenhuizen willen hiermee inspelen op de veranderingen in de gezondheidszorg.

Volgens beide voorzitters van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente, Herre Kingma respectievelijk Meindert Schmidt, blijft de topklinische en hoog complexe zorg voor inwoners van Twente beschikbaar. “De medisch specialist dichtbij, in Twente”, aldus de beide voorzitters. Verder willen beide ziekenhuizen de zorg voor chronisch zieken en poliklinische zorg dicht bij de mensen brengen en houden. “Ook willen we dat medisch specialisten en andere professionals in regionaal verband specialisaties kunnen ontwikkelen en behouden. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer mogelijkheden voor innovatie”, zeggen Kingma en Schmidt.

Verschillende maatschappen van MST en ZGT werken al samen maar er is meer mogelijk. “We gaan de samenwerking nader uitwerken op zorginhoud, bijvoorbeeld de concentratie en spreiding van de topklinische en hoog complexe zorg in de regio. Dat is relatief dure zorg, maar die willen wij wel behouden in Twente”, aldus Kingma. “Om een aantrekkelijke werkgever te blijven kijken we ook naar uitbreiding van opleidingen en onderzoek”, vertelt Schmidt, “en ook bij ondersteunende diensten kunnen we samenwerken, denk dan aan kwaliteitsborging en veiligheid of aan personeelsbeleid en financieel administratieve zaken. Door bundeling van krachten houden we de zorg betaalbaar”. Ook gezamenlijke vastgoedontwikkeling behoort in de toekomst tot de mogelijkheden.

De samenwerking is mede geïnitieerd door de Medische Staven van beide ziekenhuizen en de maatschappen. De beide voorzitters nemen een jaar de tijd om met hen samen alle details uit te werken. De samenwerking zal uiteindelijk de vorm krijgen van een coöperatie. Die maakt het mogelijk dat ook andere ziekenhuizen uit de regio, die op deelgebieden willen samenwerken, kunnen aansluiten.

Zorgverzekeraar Menzis staat positief tegenover deze samenwerking. Ria Stegehuis, lid directieraad Menzis: “Juist in deze tijd waarin beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg onder druk staan, is het belangrijk dat zorg zoveel mogelijk dichtbij de verzekerden geleverd blijft worden. Hiermee blijft topklinische en hoogcomplexe zorg ook in de toekomst voor de regio behouden.”

Meer informatie
Samenwerkingsovereenkomst MST en ZGT

Plaats een reactie