Tweewielers essentieel voor bereikbaarheid in de toekomst

Een nieuw kabinet moet snel een visie ontwikkelen op de stad van de toekomst. Hierbij moet zij een raamwerk ontwikkelen wat decentrale overheden kunnen inzetten om hun ruimtelijk beleid vorm te geven. De tweewieler moet hierbinnen een centrale rol krijgen. Alleen dan houden we steden in de toekomst bereikbaar. RAI Vereniging roept de verschillende politieke partijen op hier tijdens de verkiezingen en de formatie aandacht aan te schenken.

Stedelijke gebieden zullen in de toekomst meer tegen elkaar aan groeien en nog dichter bevolkt worden. Deze ontwikkeling legt druk op de beschikbare ruimte op de weg, maar ook op bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Daarnaast heeft de verstedelijking gevolgen voor o.a. de luchtkwaliteit. Om te voorkomen dat deze gebieden ‘op slot’ komen te zitten moet breed ingezet worden op de tweewieler (fiets, brom-, snor- en motorfiets). Zij speelt een cruciale rol als het gaat om de bereikbaarheid van en verplaatsingen binnen stedelijke gebieden. De rijksoverheid moet daarom decentrale overheden een handvat bieden voor de ontwikkeling van hun (ruimtelijk) beleid.

“Overheden in de stedelijke regio’s moeten mobiliteit en tweewielerbeleid vanuit eenzelfde visie benaderen. Als je vanuit hetzelfde raamwerk denkt dan sluit je, ongeacht je lokale invulling van dit raamwerk, aan op je buurman. Dat is vooral als het gaat om tweewielerbeleid essentieel,” stelt Sacha Boedijn, secretaris van de afdeling Fietsen van RAI Vereniging.

“Als je immers in regio A uitstekende infrastructuur hebt voor tweewielers, maar regio B niet nagedacht heeft over stallingsmogelijkheden dan wordt een reis van A naar B op een vervelende manier afgesloten. Wij roepen een nieuw kabinet daarom op om in haar regeerakkoord op te nemen dat zij een integrale visie ontwikkelt op tweewielers, zodat decentrale overheden vanuit dezelfde basis kunnen werken,” stelt haar collega Gemma Warmerdam van de afdeling Gemotoriseerde Tweewielers.

Plaats een reactie