Tweederde zieke ouderen dubbel ziek

Tweederde van de ouderen met een veelvoorkomende chronische ziekte, heeft niet één maar meerdere chronische aandoeningen. Het gaat om 13% van de bevolking. De gezondheidszorg zal daar in de toekomst steeds meer rekening mee moeten houden, schrijven onderzoekers van het RIVM en NIVEL in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Door de vergrijzing van de bevolking en omdat mensen steeds ouder worden, zal het aantal mensen met een chronische ziekte toenemen en daarmee ook het aantal mensen met meerdere chronische ziekten – in de geneeskunde multimorbiditeit genoemd. Dit bemoeilijkt de behandeling. Bij verschillende ziekten zijn verschillende behandelaars betrokken en andere behandelingen nodig. Wat voor de ene ziekte een goede behandeling is, kan de andere ziekte verergeren en de kans bestaat dat patiënten tegenstrijdige adviezen en behandelingen krijgen. Over het vóórkomen van multimorbiditeit in Nederland is nog weinig bekend. De onderzoekers maakten een overzicht met gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).

Gemeenschappelijke oorzaak
De meest voorkomende ziekten, onder meer diabetes, hart- en vaatziekten en artrose, komen ook het meest in combinatie voor. NIVEL-afdelingshoofd prof. dr. François Schellevis: “Deze chronische ziekten komen vaker samen voor dan je op basis van toeval zou verwachten. Meerdere ziektes bij één patiënt hebben soms een gemeenschappelijke oorzaak, zo hangen diabetes en hart- en vaatziekten bijvoorbeeld samen. In andere gevallen zoals bij COPD en artrose gaat het om een combinatie die we niet goed kunnen verklaren.”

Hervormingen
Bij ouderen is multimorbiditeit eerder regel dan uitzondering. Volgens Schellevis moet hier rekening mee worden gehouden in de opzet van wetenschappelijk onderzoek en bij hervormingen in de organisatie van de gezondheidszorg. “Patiënten met multimorbiditeit worden buiten het medisch onderzoek naar nieuwe behandelingen gehouden. Het onderzoek naar enkelvoudige ziekten zal moeten verschuiven naar onderzoek waarin juist rekening wordt gehouden met multimorbiditeit. De zorg moet niet gericht zijn op de ‘ziekte’ maar op de ‘zieke’.”

LINH
Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Dit telt 84 huisartspraktijken met meer dan 350.000 ingeschreven patiënten. LINH gebruikt anonieme gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van deze praktijken over aandoeningen, verrichtingen, geneesmiddel-voorschriften en verwijzingen.

Plaats een reactie