Tweederde werknemers staat open voor jaarlijkse gezondheidscheck

Twee op de drie werknemers staat open voor een jaarlijkse gezondheidscheck. Op dit moment krijgt twintig procent van de werknemers al een dergelijke check door hun werkgever aangeboden. De helft van de werknemers staat open voor een jaarlijks inzetbaarheidsgesprek, waarbij wordt bepaald of je nog voldoende fit bent om je huidige werk te kunnen doen.

Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarvan minister Asscher de resultaten bekend heeft gemaakt tijdens een werkbezoek aan KLM. Hij laat zich daar informeren over mobiliteit en scholing van werknemers.

Vooral lager opgeleiden staan open voor een jaarlijkse gezondheidscheck, 73 procent, zij hebben vaak een beroep waarbij ze lichamelijk zwaar werk doen en geven aan dat ze dit om gezondheidtechnische redenen niet tot hun AOW gerechtigde leeftijd vol kunnen houden.

Bedrijven bieden als gezondheidsvoorziening in de meeste gevallen een fietsplan, werkplekonderzoek, aangepaste werktijden en korting op de sportschool. Een ruime meerderheid van de werknemers wil niet zelf betalen voor deze faciliteiten. Wel is een kleine groep bereid om te betalen voor hulp bij afvallen, bedrijfssport of een cursus stoppen met roken.

Minister Asscher vindt het noodzakelijk om blijvend en in samenhang te investeren in scholing, gezondheid en mobiliteit van werknemers. Hier ligt een gezamenlijk belang van werknemers, werkgevers en overheid. Hij is blij met de uitkomst dat de meeste werknemers openstaan voor een check op gezondheid.

Meer informatie
Issuemonitor Duurzame inzetbaarheid

2 gedachten over “Tweederde werknemers staat open voor jaarlijkse gezondheidscheck”

  1. Werkgevers hebben een tewerkstellingsvergunning nodig voor mensen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit geldt ook voor onderdanen uit Bulgarije en Roemenië en vanaf 1 juli 2013 voor Kroaten. Zonder deze vergunning mag deze groep werknemers niet in Nederland werken. Voor wetenschappers, studenten, sporters en artiesten is meestal geen tewerkstellingsvergunning nodig of zijn de procedures korter.

    Beantwoorden
  2. Via diverse regelingen biedt de Rijksoverheid werknemers de mogelijkheid om (tijdelijk) meer of minder uren te werken. Zo kunnen werknemers werk en privé beter op elkaar afstemmen én arbeid en zorg gelijkmatiger over mannen en vrouwen verdelen.

    Beantwoorden

Plaats een reactie