Tweede Kamerlid en kandidaten Provinciale Staten op werkbezoek in Aleida Kramer

Maandag 21 februari 2011 bracht Tweede Kamerlid Helma Lodders een werkbezoek aan Zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden. Zij liet zich informeren over hoe samenwerking en afstemming tussen opleidingscentra en zorgcentra in de praktijk gaan.

vlnr: Amanda Wennekendonk (locatiemanager Zorgcentrum Aleida Kramer), Connie Aarsbergen, Nico Aarsbergen, Helma Lodders, Johan Baltes, Geert Roeles. (Foto: Joop ten Caat, Saxenburgh Groep)

Helma Lodders, Tweede Kamerlid voor de VVD, bracht op uitnodiging van wethouder Geert Roeles een werkbezoek aan Coevorden. Zij maakte deel uit van een delegatie bestaande uit lokale en regionale VVD-politici, waaronder Connie Aarsbergen en Johan Baltes, kandidaten voor de Provinciale Staten van Drenthe. De delegatie bezocht eerst Scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden, met onder andere een beroepsopleiding in de zorg. Vervolgens lieten de delegatieleden in Zorgcentrum Aleida Kramer zich informeren over de zorg in de praktijk. Tussen beide organisaties bestaan samenwerkingsafspraken.

Tegenstrijdig
Locatiemanager Amanda Wennekendonk van Zorgcentrum Aleida Kramer – dat deel uitmaakt van de Saxenburgh Groep – en enkele vertegenwoordigers van deze organisatie, hebben Helma Lodders een goed beeld kunnen schetsen van de ervaringen met de instroom van leerlingen naar de dagelijkse werkpraktijk in de zorg. Over het algemeen verloopt deze instroom naar tevredenheid, alhoewel er soms wat tegenstrijdige behoeften lijken te zijn op het gebied van inzet van stagiaires.

Regelgeving
De steeds verdergaande regelgeving vanuit de overheid wordt met name als een knelpunt ervaren. Locatiemanager Amanda Wennekendonk: “Een verzorgende heeft voor dit vak gekozen om zich te wijden aan zorgtaken, zoals iemand helpen met eten en wassen. Die verzorgende wil dan ook het liefst dáár mee bezig zijn en niet – zoals steeds vaker het geval is – met het registeren van allerlei zaken. Af en toe slaan we in Nederland op dat gebied wel wat erg ver door.”

Helma Lodders toonde zich geïnteresseerd in de leer-werksituatie in Zorgcentrum Aleida Kramer, met name ook in de ervaren knelpunten. Administratieve lasten, belemmeringen bij inhuren flexibele arbeid en onvoldoende financiële ruimte voor zorginstellingen om maatschappelijke stages van scholieren vorm te geven zijn als zodanig benoemd door het zorgcentrum. Helma Lodders sprak de bereidheid uit om genoemde knelpunten mee te nemen ‘naar Den Haag’.

Plaats een reactie