Tweede Kamer stemt in met verhoging AOW-leeftijd

De Tweede Kamer heeft dinsdag 7 februari 2012 ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van Financiën waarin wordt geregeld dat de AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd naar 66 jaar.

Het kabinet verhoogt de AOW-leeftijd in 2020 om werkgevers en werknemers voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op langer doorwerken. De teruglopende beroepsbevolking en de toename van het aantal 65-plussers maken langer doorwerken noodzakelijk.

Verhoging van de AOW-leeftijd past ook bij de ontwikkeling dat mensen langer leven, langer gezond blijven en dus langer door kunnen werken.

Verhoging van de AOW-leeftijd maakt dat de AOW ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijft. De vergrijzing zorgt voor steeds minder werkenden om AOW-premie op te brengen: nu staan er nog vier werkenden tegenover één gepensioneerde en in 2040 is dat gehalveerd tot nog maar twee.

Dit betekent dat de kosten door minder mensen moeten worden opgebracht terwijl de kosten van de AOW naar verwachting oplopen van circa 30 miljard euro nu tot ongeveer 50 miljard euro in 2040.

Plaats een reactie