Tweede Kamer steeds kritischer over megastallen

Milieudefensie is blij dat de kritiek in de Tweede Kamer over megastallen toeneemt. Woensdag 25 januari 2012 debatteerde de Kamer over de toekomstvisie voor de veehouderij van staatssecretaris Bleker. De oppositie én gedoogpartner PVV zijn kritisch over megastallen. Klaas Breunissen van Milieudefensie: “CDA en VVD kunnen niet doof blijven voor alle kritiek. De regeringspartijen moeten de kritiek serieus gaan nemen en breken met de passieve lijn van Bleker die megastallen geen strobreed in de weg wil leggen.”

De Kamer heeft zich al eerder kritisch uitgelaten over megastallen, tijdens een kamerdebat in december 2011. De PVV was duidelijk kritischer dan tijdens het eerste debat in december, waar de partij het regeringsbeleid nog leek te steunen. PVV-Kamerlid Dion Graus benadrukte belang te hechten aan het gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor de stallen en het verdwijnen van gezinsbedrijven ten behoeve van grote ondernemingen. Graus vindt dat er geen definitieve besluiten genomen moeten worden tot de rapportage van de Gezondheidsraad over megastallen naar buiten komt.

Bleker kondigde overigens wel aan halverwege dit jaar te komen met een wetsvoorstel om ‘gigastallen’, zoals bijvoorbeeld de geplande stal in Horst aan de Maas waar 1.1 miljoen kippen en 35 duizend varkens in gehouden gaan worden, tegen te kunnen gaan. Hij wil echter pas ingrijpen als er sprake is van een ’trend’. Breunissen: “Wachten met ingrijpen tot de problemen nog groter worden is onlogisch. Het is puur uitstelgedrag.”

Woensdag 25 januari 2012 werd een Voortgezet Algemeen Overleg aangekondigd, waarin moties zullen worden ingediend. De datum van het overleg is nog niet bekend.

Plaats een reactie