Tweede Kamer kiest voor verpleegkundig specialist

Op 29 maart 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorliggend wetsvoorstel om de Wet BIG aan te passen. Door deze wijziging van de wet wordt taakherschikking mogelijk en krijgen verpleegkundig specialisten zelfstandige bevoegdheden voor het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Een mijlpaal voor de verpleging!

Naast het wijzigingsvoorstel van de Wet BIG wordt in een de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) duidelijk omschreven onder welke voorwaarden deze bevoegdheden aan verpleegkundig specialisten worden toegekend.

Vijf jaar na dato
Vijf jaar na het advies Verpleegkundige toekomst in goede banen, van het VBOC, lijkt de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist nu een bijna feit. Het VBOC advies aan de minister van VWS gaat uit van twee niveaus in de verpleegkundige beroepsstructuur: de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist. Voorzitter van de VBOC stuurgroep Pauline Meurs: “Verpleegkundig specialisten nemen steeds vaker een deel van de behandeling voor hun rekening en kunnen hierdoor een unieke combinatie van behandeling en zorg verenigen”.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer en treedt het pas formeel in werking na publicatie in de Staatscourant. Naar verwachting zal de AMvB, waarvoor een andere goedkeuringsprocedure geldt, ongeveer tegelijkertijd van kracht worden. Daarna zijn de nieuwe zelfstandige bevoegdheden een feit.

Tuchtmaatregelen openbaar
Niet alleen de zelfstandige bevoegdheden stonden bij de bespreking van de Wet BIG op de agenda, ook het openbaar maken van tuchtmaatregelen kreeg veel aandacht. Aanleiding hiervoor waren een aantal incidenten met medisch specialisten. Transparantie over tuchtmaatregelen is nu nog maar deels mogelijk. Na aanpassing van de Wet BIG worden tuchtrechtmaatregelen zoals berisping, schorsing en doorhalen in het BIG-register voor 5 jaar openbaar voor alle publiek.

Plaats een reactie