Tweede elektronische oor verbetert het gehoor

Dove kinderen krijgen steeds vaker een enkelzijdig cochleair implantaat, waardoor ze spraak kunnen verstaan. Wetenschappelijk onderzoek over voor- en nadelen van een tweede implantaat is nog schaars. Marloes Sparreboom van het UMC St Radboud toont nu aan in onderzoek waarop ze op 21 december 2011 promoveert, dat zo’n tweede cochleair implantaat bijdraagt aan het beter kunnen verstaan van spraak in rumoerige situaties. Verder kunnen deze kinderen de bron van geluid beter lokaliseren en melden de ouders dat hun kinderen ook in het dagelijks leven extra baat hebben bij een tweede implantaat.

Om het horen te verbeteren of mogelijk te maken, krijgen dove kinderen in Nederland meestal één cochleair implantaat (CI). Dankzij dat implantaat kunnen de meeste van deze kinderen, mede dankzij een intensieve begeleiding, spraak goed verstaan in een stille omgeving. In een rumoerige omgeving lukt dat echter niet of nauwelijks. Ook kunnen deze kinderen niet goed aangeven waar het geluid dat ze horen vandaan komt.

Twee luistert beter
Steeds meer dove kinderen met een CI nemen deel aan het reguliere onderwijs. Daar is het belangrijk dat ze ook onder lastigere luistercondities goed kunnen horen. Een tweede cochleair implantaat biedt dan mogelijk uitkomst. Op dit moment vergoeden zorgverzekeraars in Nederland echter wel een eenzijdige, maar geen tweezijdige cochleaire implantatie. Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) stelt dat er op dit moment te weinig wetenschappelijk bewijs is om de minister van volksgezondheid daar positief over te adviseren.

Marloes Sparreboom, verbonden aan de afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde van het UMC St Radboud, heeft de effecten onderzocht van tweezijdige cochleaire implantatie bij kinderen die al enige tijd ervaring hadden met één CI. Uit haar onderzoek blijkt dat de kinderen met tweezijdige implantaten inderdaad beter spraak kunnen verstaan in een rumoerige situatie. Daarnaast kunnen ze ook beter aangeven of een geluid van rechts of links komt. Ook de ouders van deze kinderen merken dat het tweede CI een positieve uitwerking heeft op hoe de kinderen functioneren in de dagelijkse praktijk. De resultaten van het onderzoek verschaffen inzicht in zowel de voor- als de nadelen van tweezijdige cochleaire implantatie met een interval tussen beide implantaties en de factoren die hierop van invloed zijn.

Vervolgonderzoek
In de dagelijkse praktijk vindt tweezijdige cochleaire implantatie bij kinderen in Nederland al in toenemende mate plaats. De resultaten in het proefschrift van Sparreboom kunnen dienen als ondersteuning bij de begeleiding van deze kinderen. Inmiddels wordt in vervolgonderzoek ook gekeken naar de taalontwikkeling, de intelligentie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolresultaten bij kinderen die twee CI’s tegelijkertijd hebben ontvangen. Die resultaten worden vergeleken met de resultaten bij kinderen die geïmplanteerd zijn met één CI. De eerste voorlopige resultaten worden binnenkort verwacht.