Twee stappen dichter bij 20% minder voedselverspilling

4.4.000.000.000 euro weggegooid geld. Dat is de eindafrekening van wat Nederland jaarlijks aan voedsel weggooit. In 2015 moet deze derving met 20% zijn verminderd. Samen met meer dan 50 ketenpartijen, overheidsinstellingen en organisaties voor kennisontwikkeling en advies, waaronder Veneca, is het LEI en Food & Biobased Research (beide onderdelen van Wageningen UR) in 2010 begonnen aan een studie naar welke belemmeringen in wet- en regelgeving zorgen voor voedselverspilling.

Nu de resultaten van deze studie bekend zijn, blijkt dat twee punten in wet- en regelgeving eruit springen. Niet geheel toevallig zijn deze twee punten mede aangedragen door Veneca.

Op basis van eerder branchebreed onderzoek in de contractcatering bleek dat aanpassing van wet- en regelgevingen op twee terreinen voedselverspilling aanzienlijk kan verminderen:

1. De wet op de Voedselinformatieverschaffing. Verkeerde etikettering, te korte en verschillende THT-termijnen voor één type product én onduidelijkheid over wat is toegestaan na het verlopen van de THT-datum. Bedrijven nemen vanwege productaansprakelijkheid onnodig voedsel uit de schappen. De overheid kan ketenpartijen stimuleren om afspraken te maken over de THT-termijnen voor niet-bederfelijke producten en zeer lang houdbare producten. Ze kan ook de mogelijkheid onderzoeken de THT-datum af te schaffen voor niet-bederfelijke producten onder vermelding van de productiedatum.

2. De 2-uursborging leidt in de catering tot verspilling. Juist verlenging van die termijn door ontheffingen leidt direct tot minder weggegooid voedsel. Het onderzoek om vrijstelling voor 2-uursborging te krijgen is duur, daarnaast is het lastig vanwege telkens wisselende recepturen. De termijn van 2 uur kan volgens cateraars omhoog. Dit zou centraal met de nVWA moeten worden geregeld en niet door (duur) onderzoek per bedrijf.

Het rapport en de verbeterpunten zijn eind november 2011 door LEI en Food & Biobased Research aan het Ministerie van EL&I aangeboden. Veneca en de betrokken ketenpartijen verwachten dat het Ministerie in 2012 werk zal maken van deze verbeterpunten.

In de tussentijd is Veneca al begonnen met het terugdringen van voedselderving in een aantal pilots op locaties. De resultaten van deze pilots worden begin 2012 verwacht.

Plaats een reactie