Twee personen aangehouden in verband met PGB-fraude

Maandag 4 november 2013 zijn twee personen aangehouden die verdacht worden van stelselmatige fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB). Vermoedelijk hebben zij voor enkele miljoenen euro’s ten onrechte aan PGB-uitkeringen ontvangen.

De aanhouding is verricht door de Directie Opsporing van de Inspectie SZW onder leiding van het Functioneel Parket in Rotterdam.

De verdachten, een 60 jarige man en een 44 jarige vrouw uit Apeldoorn, beheren samen een onderneming, die aan meer dan 70 mensen met autistische, psychische en psychiatrische problemen hulp bieden. Deze mensen zijn woonachtig in woningen van de verdachten en kunnen op deze manier begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast wordt op een zorgboerderij dagbesteding aangeboden. Om voor deze hulp in aanmerking te komen dienen deze mensen geïndiceerd te zijn voor een PGB.

Een aantal cliënten hadden meldingen gedaan dat zij niet de zorg kregen waar zij recht op hadden. Naar aanleiding hiervan is de Inspectie SZW met een onderzoek begonnen. Zo werd in april een woning en twee bedrijfspanden doorzocht en werd administratie in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op tegoeden van bankrekeningen, voertuigen en onroerend goed.

Uit het administratief onderzoek en verhoren van cliënten en medewerkers van de onderneming, is het vermoeden naar voren gekomen dat niet alleen bij de melders fraude werd gepleegd met het PGB, maar ook bij andere cliënten van de instelling. De verdenking is dat door de verdachten minder zorg werd verleend dan werd verantwoord bij het zorgkantoor en dat daarmee valsheid in geschrifte werd gepleegd.

Het PGB onderzoeksteam is naar verwachting tot het eind van het jaar bezig deze complexe zaak verder af te werken.

Plaats een reactie