Twee locaties Emergis onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ ) heeft verscherpt toezicht ingesteld op twee locaties van Emergis in Goes en Middelburg waar methadon wordt verstrekt. De IGZ constateert risico’s op onverantwoorde zorg.

Tijdens eerder onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de methadonbehandeling bij Emergis, constateerde de inspectie vooral risico’s op het gebied van de uitvoering van de Opiumwet, medicatieveiligheid en de inrichting van en de werkwijze in de ruimte waar methadon werd verstrekt. De Raad van Bestuur van Emergis heeft toen een plan voor verbeteringen opgesteld.

Tijdens een inspectiebezoek in oktober constateerde de IGZ echter dat het verbeterplan van Emergis onvoldoende heeft geleid tot aantoonbare structurele verbeteringen in de kwaliteit en veiligheid. Zo ontbreken bijvoorbeeld actuele en volledige medicatieoverzichten waardoor het risico op onverantwoorde zorg groot blijft.

Het verscherpt toezicht geldt voor drie maximaal maanden. De inspectie zal in die periode onaangekondigde bezoeken brengen aan beide locaties en de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Wanneer de verbeteringen die de IGZ heeft geëist dan niet zijn gerealiseerd, zal de inspectie de minister vragen een aanwijzing te geven.

Plaats een reactie