Tuberculose: ‘Kleine oorzaken, grote gevolgen’

Prof. Dr. Dick van Soolingen wordt woensdag 11 mei 2011 geïnaugureerd als bijzonder hoogleraar Translationeel Onderzoek Tuberculose aan het UMC St. Radboud. KNCV Tuberculosefonds financiert deze bijzondere leeropdracht van Prof. Dr. Van Soolingen. KNCV Tuberculosefonds benadrukt met deze hoogleraarspost het belang dat zij hecht aan optimale en moderne tbc-diagnostiek.

In zijn rede met als titel ‘Kleine oorzaken, grote gevolgen’ stelt Van Soolingen: “Het Beijing genotype van Myobacterium Tuberculosis kon weleens voor het overgrote deel verantwoordelijk zijn voor de snelle toename in de resistentieproblematiek. Het is niet uit te sluiten dat slechts één mutatie in het genoom van deze bacteriën heeft geleid tot het selectieve voordeel waardoor deze bacteriën zich zo snel verspreiden”.

Naast bijzonder hoogleraar Translationeel onderzoek tuberculose bij het UMC St. Radboud is Prof. Dr. Dick van Soolingen (IJsselstein, 1957) hoofd van het Tuberculose Referentie Laboratorium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. In het kader van deze bijzondere leerstoel gaan onderzoekers van KNCV Tuberculosefonds nog intensiever samenwerken met Prof. Dr. Dick van Soolingen en het UMC St. Radboud. Het gaat hier in het bijzonder om onderzoek naar de ontwikkeling van microbiologische moleculaire diagnostiek, waarbij ook promovendi uit ontwikkelingslanden worden ondersteund in hun promotieonderzoek op dit gebied.

Peter Gondrie, Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds: “Wij zijn zeer verheugd dat zo’n gerespecteerde wetenschapper deze bijzondere leerstoel namens ons bekleedt. Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de kwaliteitsverbetering van tbc-bestrijding. Want helaas overlijdt er wereldwijd nog iedere 18 seconden iemand aan tuberculose”.

De hoogleraarspost sluit aan op het samenwerkingsverband DTLab (Dutch TB Laboratory partnership) dat sinds oktober 2009 van kracht is. Hierin werken KNCV Tuberculosefonds, Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en het RIVM samen. Doel hiervan is met de partners in ontwikkelingslanden de kwaliteit en effectiviteit van tbc-laboratoriumdiensten te coördineren en te verbeteren.

De inauguratie vindt plaats op woensdag 11 mei 2011 om 15.45 u in de Academiezaal Aula van de Faculteit der Medische Wetenschappen, Comeniuslaan 2 in Nijmegen.

Plaats een reactie