Kans op tuberculose in Kenia gelijk gebleven

Ondanks de grote stijging van het aantal besmettelijke tbc-patiënten is de kans op besmetting met tuberculose in Kenia de afgelopen tien jaar gelijk gebleven. Het programma om tuberculose te beheersen is voldoende om de overdracht van de ziekte gelijk te houden. Dat blijkt uit de resultaten van de derde nationale tbc-studie in Kenia, uitgevoerd van september 2004 tot juli 2007. KNCV Tuberculosefonds ondersteunt sinds eind jaren tachtig het nationale tbc-programma in Kenia en werkte ook aan deze studie mee. De resultaten zijn deze maand gepubliceerd in de International Journal of Tuberculosis and Lung Disease (IJTLD).

Kenia heeft te maken met een grote ziektelast als gevolg van tuberculose: tussen 1994 en 2004 nam het aantal mensen met tuberculose toe van 22.000 naar 106.000. Het land werkt er hard aan om tuberculose onder controle te krijgen. Om veranderingen te meten in de kans op besmetting, wordt regelmatig een studie gedaan volgens dezelfde methode en bij dezelfde doelgroep. De eerste tuberculine-studie in Kenia vond plaats van 1986 tot 1990, de tweede van 1994 tot 1996. Uit de eerste studie bleek een afname van de besmettingskans met circa 2,5 procent per jaar vanaf 1958. De tweede studie liet echter weer een toename zien, die werd toegeschreven aan de hiv-pandemie. Een hiv-infectie vergroot de kans op besmetting met tuberculose. Circa de helft van alle tbc-patiënten in Kenia heeft een hiv-infectie.

Derde studie
Deze derde nationale tuberculine-studie is uitgevoerd in dezelfde twaalf districten in Kenia en met vergelijkbare methoden als de twee voorgaande studies. Het onderzoek vond plaats bij kinderen van 6 tot 12 jaar van dertig willekeurig gekozen scholen in elk district. Zo deden in totaal 77.000 kinderen mee aan de studie. Bij de kinderen is een tuberculinetest (mantouxtest) gedaan, waarmee een besmetting met tbc-bacteriën kan worden vastgesteld. Voor deze test krijgen de kinderen een prikje in de arm. Na drie dagen wordt gekeken of een zwelling ontstaat. Dit is een zeer oude en veilige test. KNCV Tuberculosefonds werkte mee aan de studie door de onderzoekers te begeleiden bij het uitvoeren van de studie.

Groot verschil
Uit de studie blijkt dat de gemiddelde kans op besmetting met tuberculose niet is veranderd. Er is wel een groot verschil tussen het platteland en de hoofdstad Nairobi. Het percentage van de schoolkinderen dat is besmet, varieert van 5,4% op het platteland tot 22,3% in Nairobi.

Dat de besmettingskans niet is gestegen ondanks de grote toename van het aantal besmettelijke tbc-patiënten, kan betekenen dat het tbc-programma zijn werk goed doet. Besmettelijke TB patiënten worden op tijd gediagnosticeerd en goed behandeld waardoor de kans van besmetting van andere mensen tot een minimum wordt beperkt.

Plaats een reactie