TU Delft meet dichtheid van botten met licht

Bij zijn studie naar het gebruik van licht in de geneeskunde heeft de Delftse promovendus Eduardo Margallo Balbás een aantal verbeteringen in medische (meet)technieken gerealiseerd. Zo kan hij de dichtheid van botten meten met licht in plaats van met röntgenstraling. Het meten van de dichtheid van botten is belangrijk voor de diagnose van osteoporose. Margallo Balbás promoveert op maandag 10 mei op dit onderwerp aan de TU Delft.

Osteoporose
Eduardo Margallo Balbás richtte zich in zijn onderzoek op het gebruik van zichtbaar licht in medische toepassingen. Hij is er, samen met onderzoekers van VU, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en Politecnico di Milano, in geslaagd om de dichtheid van botten te meten met een optisch systeem. Dit betekent dus dat er geen röntgenstraling meer nodig is.

Het optische meetsysteem is een uitvloeisel van een meer fundamentele studie naar de voorplanting van licht in samengestelde vaste stoffen. De meting van de dichtheid van botten is onder meer van belang bij de diagnose van osteoporose. De methode is gecheckt tegen de standaard meetmethode met röntgenstraling.

OCT
Een tweede onderwerp waar Eduardo zich op richtte, is de meettechniek Optical Coherence Tomography (OCT), die nu nog vooral in de oogheelkunde wordt gebruikt. Nadeel is dat die meetmethode relatief kostbaar is. De Delftse onderzoeker wist de OCT-apparatuur compacter en goedkoper te maken, zodat het toepassingsgebied in principe is uit te breiden.

Verder integreerde Margallo Balbás OCT als meetmethode bij het boren van gaten in botten, bijvoorbeeld ten behoeve van (gebits) implantaten. Door minuscule optische meetapparatuur in te bouwen in de boor, kan een chirurg straks zien wat er vlak vóór de boorkop in het materiaal zit. Hij kan dan dus als het ware meekijken.

Fotodynamische therapie
Een laatste deelonderzoek van Margallo Balbás betreft een aanpassing van zogenoemde fotodynamische therapie, die soms wordt gebruikt bij kanker. De patiënt krijgt hierbij via een injectie een stof toegediend die het gehele lichaam lichtgevoelig maakt. Deze stof hecht zich ook aan de kankercellen. Als de kankercellen vervolgens met een laserstraal belicht worden, ontstaat er een chemische reactie waardoor de tumor wordt weggebrand.

Implantaat
Nadeel van fotodynamische therapie is echter dat de patiënt, vanwege de lichtgevoeligheid van het gehele lichaam, ruim vóór en na de behandeling geheel bedekt of binnenshuis moet blijven. Margallo Balbás is er in geslaagd een implantaat te maken dat het licht alleen lokaal uitzendt en dat van buiten af te monitoren en te besturen valt. Deze vinding lijkt, op termijn, vooral toepasbaar bij de behandeling van hersentumoren.

Bij dit deelonderzoek werkt de TU Delft samen met het Erasmus MC.

De promotie Optical Techniques for the Study of Living Tissue vindt plaats op 10 mei 2010 om 12:30 uur in de Aula van de TU Delft.

Plaats een reactie