Trimbos-instituut en GGZ Breburg bundelen expertise

Kennis over de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten ontwikkelen en verspreiden. Dat is het doel van het nieuwe landelijk Kenniscentrum Lichaam en Geest, dat vandaag op initiatief van het Trimbos-instituut en GGz Breburg is opgericht.

GGz Breburg doet dit vanuit het Topklinisch Centrum KeK-LOCO i.o., waar patiënten met gecombineerde lichamelijke en psychische klachten kunnen worden behandeld. Het Trimbos-instituut vanuit haar missie ‘het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis’.

Het Kenniscentrum Lichaam en Geest zal zich richten op het verrichten van innovatief onderzoek naar ontstaan, preventie, diagnostiek en behandeling van mensen met zowel lichamelijke als psychische klachten. “Lichaam en geest worden nu nog te vaak afzonderlijk behandeld en als twee aparte aandoeningen gezien, terwijl de samenhang en wisselwerking tussen beide steeds duidelijker wordt”, stelt prof.dr. van der Feltz-Cornelis, werkzaam bij het Trimbos-instituut en GGZ Breburg: “Het is hoognodig dat de zorg voor deze patiënten beter wordt geïntegreerd, zowel vanuit somatische als psychische zorg.”

De combinatie van lichamelijke en psychische klachten komt veel voor en leidt tot het langdurig voortbestaan van klachten en tot hoge maatschappelijke kosten. Mensen met deze combinatie van klachten ervaren een dubbele ziektelast en hebben het extra moeilijk om in de maatschappij te functioneren. Het kan hierbij gaan om mensen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals beschreven in de nieuw uit te komen richtlijn voor SOLK en somatoforme stoornissen. Ook kan het gaan om de combinatie van lichamelijke ziekten en psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld diabetes en depressie.

Hoewel er steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komt waarin effectieve behandelmogelijkheden voor deze problematiek worden gevonden, laat de praktische toepassing van deze kennis nog teveel op zich wachten.

Het Expertisecentrum wil daar verandering in brengen.

Plaats een reactie