Trimbos-instituut benoemd tot WHO Collaborating Centre

De World Health Organization (WHO) heeft het Trimbos-instituut aangewezen als WHO Collaborating Centre bij het verspreiden van ‘good practices’in de geestelijke gezondheidszorg.

Een WHO Collaborating Centre is onderdeel van een samenwerkingsnetwerk tussen instellingen, opgezet door de WHO ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van zijn programma op alle niveaus. Dit netwerk versterkt de slagkracht van de WHO om haar doelen te verwezenlijken.

Als WHO Collaborating Centre heeft het Trimbos-instituut de volgende taken:
– Ondersteunen van het Mental Health Programme van de WHO, dat tot doel heeft bewezen effectieve ‘good practices’ te verspreiden in de geestelijke gezondheidszorg.

– Het verzamelen van voorbeelden van organisaties die een voortrekkersrol vervullen, en bekendheid geven aan de positieve effecten hiervan op het gebied van voorlichting over geestelijke gezondheid, preventie en sociale inclusie.

– Het faciliteren van de verspreiding van effectieve ‘good practices’ bij andere organisaties en het bevorderen van uitwisseling en het delen van kennis door organisaties en individuen op lokaal en mondiaal niveau met elkaar in contact te brengen.

De WHO selecteert organisaties met wie zij een samenwerkingsverband aangaat. Deze organisaties helpen de WHO om zo kosteneffectief mogelijk zijn strategische doelen op lokaal en mondiaal niveau te bereiken. Tegelijkertijd wordt hiermee de wetenschappelijke validiteit van de WHO activiteiten vergroot en wordt een impuls gegeven aan het ontwikkelen en versterken van de invloed en slagvaardigheid van instituten op landelijk en regionaal niveau.

Plaats een reactie