Trendrapport 2011: veiligheid zaak overheid, burgers en bedrijfsleven

Niet alleen de overheid, ook burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven moeten hun steentje bijdragen aan een veiliger Nederland. Maar burgers en ondernemers hebben daar wel hulp bij nodig. Dat concludeert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in de nieuwe editie van zijn jaarlijkse trendpublicatie. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid & Justitie neemt vandaag het eerste exemplaar van het Trendsignalement 2011 in ontvangst.

Het betrekken van burgers en ondernemers bij de veiligheidszorg is actueler dan ooit, zo blijkt onder andere uit het regeringsbeleid. Ook de 25 veiligheidstrends in het Trendsignalement 2011 laten zien dat initiatieven vanuit de samenleving steeds populairder worden. Tegelijkertijd blijkt dat dit soort samenwerkingsverbanden niet vanzelf tot stand komt. Zo boekt buurtbemiddeling, waarbij vrijwilligers bemiddelen bij burenoverlast, in twee derde van de gevallen succes. Steeds meer gemeenten financieren buurtbemiddeling, vaak samen met woningcorporaties. Professionele aansturing en training van vrijwilligers blijken daarbij essentieel.

Bedrijven helpen Nederland veiliger maken
“Burgers en ondernemers die zich inzetten voor veiligheid in hun omgeving helpen Nederland veiliger te maken,” zegt CCV-directeur Ida Haisma. Het Trendsignalement 2011 doet onder meer verslag van een recente evaluatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Gemiddeld daalt de criminaliteit op bedrijventerreinen en in winkelcentra met een KVO met 5 tot 10 procent. Daarom moeten we blijven investeren in nieuwe en bestaande KVO-gebieden.

Burgers in actie tegen inbraakgolf
Gezien de recente inbraakgolf in woningen is het ook belangrijk om burgers te ondersteunen die inbraakpreventiemaatregelen nemen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) vermindert de kans op woninginbraak met 90 procent en verbetert bovendien de veiligheidsbeleving. Actieve voorlichting en een subsidieregeling kunnen burgers stimuleren om PKVW-maatregelen te nemen. Haisma: “In steeds meer gemeenten krijgen bewoners een deel van de kosten van de invoering van het PKVW vergoed. Dat is een goede stimulans voor bewoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige woon- en leefomgeving.”

Positief prikkelen
“Het is nodig burgers en bedrijven positief te prikkelen om hun nieuwe taken op te pakken. Anders is het risico aanwezig dat hooggespannen verwachtingen over een gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid niet worden waargemaakt”, aldus Haisma.

Over het CCV en het Trendsignalement 2011
Het CCV ontwikkelt en promoot aanpakken om maatschappelijke veiligheid te vergroten. Trendanalyse behoort tot de kerntaken van het expertisecentrum. Met het jaarlijkse Trendsignalement signaleert het CCV nieuwe ontwikkelingen waarmee veiligheidsprofessionals aan de slag kunnen.

Plaats een reactie