Transmurale zorg in Europa staat centraal

Op donderdag 31 maart 2011 en vrijdag 1 april 2011 vindt het elfde congres plaats van het International Network of Integrated Care (INIC). Naar verwachting circa 200 deelnemers komen bijeen op de Universiteit van Zuidelijk Denemarken te Odense.

Tijdens het congres worden de resultaten van een grote studie naar somatische, transmurale zorg bekend gemaakt. De transmurale studie vindt plaats onder leiding van de genoemde universiteit in Portugal, Spanje, Nederland, Denemarken, Zweden en Polen. Drie aandoeningen staan centraal: hartfalen, COPD en beroerte. Onderzocht worden de effecten van geïntegreerde thuiszorg na ziekenhuisontslag. Uitkomsten maten zijn: klinische uitkomsten, patiëntervaringen, (bespaarde) kosten en het aantal gereduceerde organisatorische en financiële belemmeringen. Aan het congres nemen circa tachtig onderzoekers uit de genoemde landen deel die bij de studie betrokken zijn.

Graag nodigt ondergetekende Nederlandse onderzoekers, beleidsmakers en projectleiders die eveneens betrokken zijn bij zorgprogramma’s bij mensen met hartfalen, COPD of een beroerte uit om deel te nemen aan dit congres. Zij kunnen een samenvatting van een presentatie indienen bij congres organisator Clarine Sies (c.p.sies@umcutrecht.nl) en dan een deel van een parallelsessie vullen. Je krijgt dan veel feed back en troost van collega’s elders uit Utrecht. Wie aan dit congres wil deelnemen zonder een lezing te geven, is natuurlijk ook welkom.

Wil je meer weten over de genoemde Europese studie? Klik dan hier en bezoek de prachtige website van de Deense en andere onderzoekers. Wil je een presentatie geven of je alvast aanmelden? Klik dan hier, stuur een voorstel voor je lezing in en deel op 31 maart en 1 april jouw ervaringen met die van anderen. Ook projectbeschrijvingen zonder evaluatie uitkomsten zijn welkom.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie