Translationeel onderzoek tuberculose: kleine oorzaken, grote gevolgen

Tuberculose (TB) is wereldwijd nog steeds een van de meest voorkomende infectieziekten. Ongeveer een derde deel van de wereldbevolking is drager van Mycobacterium tuberculosis en er sterven jaarlijks twee miljoen mensen aan deze ziekte. In Europa zijn er elk jaar bijna 80.000 nieuwe TB-gevallen.

Daarnaast komt resistentie tegen tuberculosemedicijnen in Oost-Europa veel voor. In Nederland worden per jaar zo’n 1.100 nieuwe TB-patiënten geregistreerd. Verder komen bij oudere mensen met COPD of andere longproblemen ernstige infecties voor die veel op TB lijken. Deze worden veroorzaakt door nontuberculeuze mycobacteriën (NTM).

Prof. dr. Dick van Soolingen richt zich in zijn onderzoek op de genetische karakterisering van succesvolle M. tuberculosis-genotype-families en de evolutionaire ontwikkeling hiervan. Aandachtspunten hierin zijn het vermogen om resistentie te verwerven en de immuniteit te ontduiken. Tevens doet hij naar klinische relevantie van NTM en hun aanwezigheid in het milieu. Hij zoekt alternatieve medicijnen om resistente vormen van tuberculose beter te kunnen behandelen.

Biografie
Prof. dr. Dick van Soolingen (IJsselstein, 1957) is bijzonder hoogleraar Translationeel onderzoek tuberculose bij het UMC St Radboud. Hij is hoofd van het Tuberculose Referentie Laboratorium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Het RIVM is hét referentiecentrum voor de diagnostiek van mycobacteriële infecties in Nederland, en timmert ook internationaal stevig aan de weg. Van Soolingen studeerde medische microbiologie in Utrecht. Hij coördineerde tal van Europese onderzoeksprojecten over infectieziekten, heeft een referentietaak op het gebied van tuberculosediagnostiek in Nederland en maakt deel uit van de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding, die standaarden en protocollen uitgeeft voor de praktijk van tuberculosebestrijding. Als hoogleraar initieert hij onderzoek, verzorgt hij cursussen en begeleidt hij (buitenlandse) onderzoekers.

Oratie
Orateur: de heer prof. dr. D. van Soolingen
Titel oratie: Kleine oorzaken, grote gevolgen
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Datum: woensdag 11 mei 2011, 15:45 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Plaats een reactie