Transfusie bloedplaatjes wellicht overbodig bij levertransplantatie

Tijdens levertransplantaties blijft de functie van bloedplaatjes behouden. Het is daarom niet nodig tijdens een levertransplantatie uit voorzorg bloedplaatjes toe te dienen. Sterker nog: dit is zelfs gevaarlijk voor de patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Ilona Pereboom.

Op basis van onderzoek uit de jaren ’70 en ’80 werd aangenomen dat gedurende een levertransplantatie de bloedplaatjesfunctie verslechtert, waardoor meer bloedverlies optreedt. Dit blijkt echter niet juist te zijn. Het aantal bloedplaatjes neemt weliswaar af, zo laat het onderzoek van Pereboom zien, maar de functie van de bloedplaatjes blijft behouden. De afname van het aantal bloedplaatjes wordt gecompenseerd door een toename van de zogeheten von Willebrand factor (vWF). De vWF zorgt er voor dat bloedplaatjes beter aan de vaatwand hechten. Hierdoor zijn transfusies van bloedplaatjes tijdens een levertransplantatie als voorzorgsmaatregel tegen bloedverlies wellicht overbodig.

Daarnaast toont het onderzoek aan dat transfusie van bloedplaatjes een negatief effect kan hebben op de getransplanteerde lever en de verdere gezondheid van de patiënt. Pereboom toont aan dat na transfusie van bloedplaatjes vaker acute longschade optreedt, wat een fatale afloop kan hebben. Ook toont het onderzoek aan dat na een levertransplantatie vaker complicaties optreden zoals trombose (overmatige stolling van het bloed); Pereboom identificeerde enkele genetische factoren die het risico hierop kunnen vergroten.

Ilona Pereboom (Vinkega, 1980) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek binnen de afdeling Chirurgie en het Chirurgisch Onderzoekslaboratorium van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door Bayer BV, het Tekke Huizenga Fonds en het Jan Kornelis de Kock Fonds. Pereboom werkt thans als chirurg in opleiding in het Medisch Centrum Leeuwarden.

Promotiegegevens:
– Promotie: mw. I.T.A. Pereboom, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
– Proefschrift: Blood platelets in liver transplantation. Clinical studies on the function of blood platelets and primary
– Promotor(s): prof.dr. R.J. Porte, prof.dr. J.A. Lisman
– Faculteit: Medische Wetenschappen
– Datum: 08 september 2010

Plaats een reactie