‘Tragiek van de geslaagde emancipatie’

0
505

Na de bevrijdende jaren zestig en zeventig hoeven we niet meer aan traditionele normen te voldoen. Emancipatie en democratisering zorgen ervoor dat we die normen steeds meer zelf mede kunnen bepalen. Die lust is thans echter in een last aan het veranderen, stelt filosoof Gijs van Oenen in zijn nieuwe boek ‘Nu even niet’, dat vanaf begin december 2011 in de winkels ligt.

Volgens Van Oenen moeten we nu voor zo veel aspecten van het maatschappelijk en het persoonlijk leven medeverantwoordelijkheid dragen, dat we leiden aan emancipatoire moeheid. We weigeren en zeggen: ‘Nu even niet’!.

In een synthese van filosofie, sociale wetenschap en maatschappijgeschiedenis beschrijft filosoof Gijs van Oenen de ‘tragiek van de geslaagde emancipatie’. In ‘Nu even niet’ verweeft hij in een ongedwongen stijl filosofische beschouwing met politieke analyse, maatschappijkritiek met historische reconstructie, wetenschappelijke kennis met inzicht uit de dagelijkse praktijk van beroep en straat. Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe we in het reine kunnen komen met de onbedoelde gevolgen van een emancipatoire en democratische cultuur die we zelf hebben gecreëerd.

Gijs van Oenen is politiek filosoof aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt aan het NWO-onderzoeksproject ‘Interactive metal fatigue’. Van Oenen organiseert in juni 2012 de conferentie ‘Interactieve Metaalmoeheid’ over dit onderwerp.

Het boek wordt uitgegeven door Van Gennep te Amsterdam. Het ISBN nummer is 9789461640741.