Totaalaanpak in strijd tegen huiselijk geweld

Per 1 juli 2012 hebben drie Twentse organisaties Maatschappelijk Werk het Steunpunt Huiselijk Geweld overgenomen van Kadera. Door een intensieve samenwerking met politie Twente en Bureau Jeugdzorg ontstaat er een sluitende ketenaanpak met als doel huiselijk geweld zo efficiënt mogelijk te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.

Deze drie Twentse organisaties zijn: Stichting Maatschappelijk werk Noord West Twente, Carintreggeland Maatschappelijke Diensten en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede Haaksbergen.

Eén centraal meldpunt
Het Steunpunt Huiselijk Geweld geeft voorlichting, advies en consultatie over huiselijk geweld en voert preventieactiviteiten uit. Daarnaast is het Steunpunt Huiselijk Geweld het centrale aanmeldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Problemen (of vermoedens daarvan) die bij het Steunpunt Huiselijk Geweld gemeld kunnen worden zijn o.a. huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, loverboyproblematiek, ouderenmishandeling en seksueel misbruik.

Slachtoffers kunnen zelf melding doen, maar ook familieleden, kennissen en professionals. Dit kan via www.shg-twente.nl of via 0900 1 26 26 26. De melding komt centraal binnen. Afhankelijk van de plaats waar het geweld plaatsvindt, wordt deze doorgeleid naar de verantwoordelijke organisatie.

Meldingen die bij politie binnenkomen worden overgedragen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld, waarna zij voor een passende interventie zorgt. Indien er kinderen bij betrokken zijn dan zorgt het Steunpunt Huiselijk Geweld samen met Bureau Jeugdzorg voor de interventie. Op deze manier is er een directe schakel tussen signalering, aanmelding en hulpverlening. Hierdoor wordt de kans dat mensen tussen wal en schip vallen en/of geen hulp krijgen aanzienlijk verkleind.

Meer informatie
www.shg-twente.nl

Plaats een reactie