Tot 2025 jaarlijks 50 duizend huishoudens erbij

Tot 2025 zal het aantal huishoudens in Nederland met 630 duizend toenemen tot 8,2 miljoen, zo blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Deze groei van 50 duizend per jaar is iets minder dan die over de afgelopen twaalf jaar. Ook na 2025 zal het aantal huishoudens blijven groeien, tot 8,6 miljoen in 2060. In de toekomst zijn er door vergrijzing vooral meer alleenstaanden.

Meer alleenwonenden
De komende twaalf jaar zal het aantal alleenwonenden groeien van 2,8 naar 3,3 miljoen. Het aantal paren zal oplopen tot 4,3 miljoen, 150 duizend meer dan begin dit jaar. Het aantal alleenstaande ouders zal naar verwachting licht stijgen tot 540 duizend in 2025.

Op de langere termijn zal alleen het aantal eenpersoonshuishoudens nog groeien. In 2060 voorziet de prognose 3,8 miljoen alleenwonenden. Dat betekent dat dan 44 procent van de huishoudens uit één persoon zal bestaan, tegen 37 procent nu. Het aantal paren en eenouderhuishoudens zal in 2060 vrijwel even groot zijn als in 2025.

Vergrijzing belangrijkste oorzaak van toename alleenstaanden
Tot 2025 gaat het bij drie kwart van de toename van alleenwonenden om 65-plussers. In de jaren daarna geldt dat zelfs voor de gehele groei. Meer ouderen betekent meer weduwen en weduwnaars. Wel schuift de leeftijd waarop men verweduwd raakt geleidelijk op door de stijgende levensverwachting. Het aantal 65-plussers dat in een instelling woont daalt, wat leidt tot extra alleenwonende ouderen.

Veranderend gedrag in relaties speelt ook een rol
De afgelopen decennia is het gebruikelijk geworden dat een jongere eerst een tijd alleen woont voor te gaan samenwonen. Ook eindigen meer relaties in een scheiding. Hierdoor zijn er meer alleenstaanden onder mensen van jonge en middelbare leeftijd. Deze stijging zal naar verwachting doorzetten en op termijn ook onder ouderen zichtbaar worden.

Meer paren zonder thuiswonende kinderen
Momenteel zijn er 2,0 miljoen paren met thuiswonende kinderen en 2,2 miljoen zonder. Tot 2025 zal het aantal paren met thuiswonende kinderen met 80 duizend afnemen. Ook dit is een gevolg van de vergrijzing. Het aantal paren zonder thuiswonende kinderen zal tot 2025 juist met 230 duizend stijgen, om daarna weer licht te dalen.

Auteur: Coen van Duin

Plaats een reactie