Topklinische ziekenhuizen starten kwaliteitsprogramma

Met het ambitieuze Kwaliteitsprogramma IMAGINE nemen topklinische ziekenhuizen het voortouw rond het thema kwaliteit. Alle 28 ziekenhuizen verenigd in de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) hebben het IMAGINE Kwaliteitsprogramma aangenomen.

In tijden waarin het financiële plaatje in veel discussies de boventoon voert, maken STZ ziekenhuizen bewust ruimte om kwaliteit en veiligheid stevig op de agenda te zetten. Met IMAGINE zullen medisch specialisten, verpleegkundigen en bestuurders van betrokken ziekenhuizen de komende drie jaar goede voorbeelden met elkaar delen. Samen bouwen aan veiligheid en kwaliteit is de kerngedachte: voor en door ziekenhuizen, waardoor de invoering van verbeteringen sneller plaatsvindt.

Die gezamenlijkheid vindt niet alleen tussen ziekenhuizen onderling plaats, als ook met collega- en patiëntenorganisaties. De afgelopen jaren zijn diverse veiligheids- en kwaliteitssystemen ontwikkeld – als het Veiligheids Management Systeem en kwaliteitsindicatoren. IMAGINE bouwt voort op deze systemen; het is een realistische en duurzame verbetering van kwaliteit en veiligheid en leidt daarmee tot een verlaging van de kosten. Het programma wordt gefinancierd binnen de landelijk beschikbare middelen.

Het STZ Kwaliteitsprogramma IMAGINE is gestoeld op de drie pijlers van de STZ: opleiden, topklinische zorg en (toegepast) onderzoek. Thema’s die een plek krijgen in IMAGINE zijn: het bespreken van mogelijke risico’s, incidenten en dossiers van overleden patiënten, het meten van en inzicht bieden in kwaliteits- en veiligheidsgegevens, het tegengaan van praktijkvariatie, snellere verspreiding van best practices. Als ook het tegengaan van verspilling, het (nog) intensiever betrekken van patiënten bij de zorg, onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen en het bevorderen van een cultuur van veiligheid, teamwork, opleiden en open communicatie.

De STZ werkt in IMAGINE samen met (kennis)partners CBO Utrecht, IQ Healthcare Nijmegen en het Institute for Healthcare Improvement Boston, VS. Zij zullen op grond van hun ervaring in binnen- en buitenland in het consortium fungeren als ‘Kenniscentrum voor Kwaliteit en Innovatie’.

Plaats een reactie