Topklinische ziekenhuizen richten zich op modern leren en opleiden

Topklinische ziekenhuizen laten in publicatie ‘Opleiden zit in onze genen’ zien wat modern medisch opleiden inhoudt.

STZ-ziekenhuizen opleiding 1

Jaarlijks worden duizenden artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals opgeleid in de 28 ziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De publicatie toont aan dat deze ziekenhuizen klaar zijn voor de ziekenhuiszorg van de toekomst.

In een veranderende samenleving is het belangrijk dat de gezondheidszorg antwoord heeft op een veranderde vraag naar zorg. Patiënten willen goede en kwalitatieve zorg door betrokken artsen en zorgverleners. Hoe leidt je artsen en verpleegkundigen op tot competente zorgverleners met de juiste communicatieve vaardigheden?

Deze brochure over de pijler ‘Opleiding & Onderwijs’ van de STZ laat zien hoe de opleidingsziekenhuizen inhoud geven aan het moderne, competentiegerichte en ‘state of the art’ opleiden van diverse (para)medici en verpleegkundigen.

STZ-ziekenhuizen opleiding 2

Optimaal opleidingsklimaat
De STZ-ziekenhuizen bieden een optimaal opleidingsklimaat aan verpleegkundigen, coassistenten, aios en andere zorgverleners in opleiding. Zij worden hierin begeleid door professionele en betrokken opleiders, die zich regelmatig bijscholen en ondersteund worden door een facilitair goed toegerust leerhuis. In de lerende organisaties zijn onderzoek en innovatie leidend. STZ-ziekenhuizen bieden niet alleen opleidingen, maar ook hooggespecialiseerde zorg, wetenschappelijk onderzoek en een goede organisatie van de zorg.

Ieder STZ-ziekenhuis biedt:
– klinisch onderwijs aan medische studenten en medisch specialisten in opleiding
– een breed palet aan beroepsopleidingen op mbo-, hbo- en masterniveau
– topklinische en topreferente voorzieningen
– toegepast wetenschappelijk onderzoek

Grote aantallen opleidingen
Duizenden verpleegkundigen, verzorgenden, laboranten, apothekersassistenten, et cetera volgen hun opleiding in een STZ-ziekenhuis. Hiervoor wordt stevig samengewerkt met regionale opleidingsinstituten. Voor medisch specialisten biedt een STZ-ziekenhuis gemiddeld tussen de 16 en 25 medische vervolgopleidingen. Ruim 2100 artsen in opleiding tot specialist volgen hier jaarlijks hun medische vervolgopleiding.

Blik naar de toekomst
Door de jaren heen is de structuur van opleiden danig gewijzigd; multi- en interdisciplinaire aanpak staan voorop. Heldere communicatie, samenwerking en feedback geven, zijn naast de zorginhoudelijke kant van het vak belangrijke competenties. Met de brochure blikt de STZ vooruit en laat diverse betrokkenen en externe partijen aan het woord over een toekomstbestendige ziekenhuiszorg. Met oog voor de patiënt, veiligheid en kwaliteit in een tijd waarin samenwerking tussen diverse partners onontbeerlijk is.

Meer informatie
– Bureau STZ-opleidingsziekenhuizen 030 – 2739 414 of via info@stz-ziekenhuizen.nl.

STZ_tekst_web_rgb

Plaats een reactie