Intensievere samenwerking vier topklinische opleidingsziekenhuizen en VUmc

Vier topklinische opleidingsziekenhuizen – Kennemer Gasthuis, Medisch Centrum Alkmaar, Spaarne ziekenhuis, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis – en het universitaire VU medisch centrum bundelen hun krachten in een unieke samenwerking. Op 12 maart zetten leden van de vijf raden van bestuur hun handtekening onder het convenant Pentagoon. Hiermee geven de ziekenhuizen hun samenwerking een extra impuls, die met name gericht is op het realiseren van een voortrekkersrol op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding.

Werkgroepen buigen zich komend jaar over een van de vijf onderwerpen: geneeskunde onderwijs, opleiding medische specialist, verpleegkundige vervolgopleiding, zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek. Voordelen die de samenwerking moet opleveren zijn het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit in het onderwijs aan studenten geneeskunde en artsen in opleiding, meer patiënten laten profiteren van wetenschappelijk onderzoek, zorgen voor voldoende instroom van kwalitatief hoogwaardig verpleegkundig personeel en het bieden van inspirerende opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijk carrièreperspectief.

Concreet gaat het ondermeer om het ontwikkelen van flexibele en uitdagende leer-loopbaanpaden voor verpleegkundigen. Hierdoor kunnen verpleegkundigen makkelijker doorstromen naar een andere functie. Verder wordt het medisch onderwijs verbeterd door het gezamenlijk ontwikkelen van een systeem waarmee ervaringen en tevredenheid van de artsen in opleiding gemeten worden.

“Wij zijn bijzonder verheugd over deze samenwerking. In het onderwijs streven we gezamenlijk naar een toppositie in Nederland; dat willen we ook als opleiders en als werkgevers. Met vooral één doel voor ogen: topzorg leveren aan onze patiënten, door nog beter toegeruste artsen en verpleegkundigen”, aldus Wim Stalman, lid raad van bestuur VUmc.

Het Pentagoonverband vervult een voortrekkersrol in de opleidingsregio Noord-Holland. Deze overeenkomst moet gezien worden als kwaliteitsimpuls bovenop de bestaande samenwerking tussen alle regionale ziekenhuizen en VU medisch centrum op het gebied van onderwijs en opleiding. Vanzelfsprekend kunnen de andere regionale ziekenhuizen ook profiteren van de nieuwe initiatieven.

Plaats een reactie