Tom Oostrom nieuwe voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Per 1 januari 2012 is drs. Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, door de Algemene Ledenvergadering benoemd als voorzitter van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Dit maakt het bestuur van de SGF bekend. In deze functie volgt de 47-jarige Oostrom Bert Kuipers, directeur Diabetes Fonds, op die van 2004 tot en met 2011 bestuurslid en voorzitter was. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen verenigt twintig fondsenwervende organisaties op het gebied van de volksgezondheid. De SGF is onafhankelijk en komt met een gezamenlijke achterban van miljoenen patiënten en donateurs en haar uitgebreide netwerk, kennis en expertise op voor de gezondheid van Nederlanders.

Jaarlijks investeren de gezondheidsfondsen 300 miljoen euro in de Nederlandse Gezondheidszorg. De SGF streeft waar mogelijk naar afstemming en bundeling van activiteiten. Aan Tom Oostrom de taak het motto Samen voor goede & innovatieve zorg ook de komende jaren waar te maken. Centrale thema’s hierbij zijn: Wetenschappelijk Onderzoek, Preventie, Kwaliteit van Leven en Kwaliteit van Zorg. “Gezondheidsfondsen spelen een steeds belangrijkere rol bij het innoveren en verbeteren van patiëntenzorg. Om die opdracht zo goed mogelijk te kunnen vervullen is samenwerking tussen de gezondheidsfondsen een absolute voorwaarde. Vanuit mijn functie als voorzitter wil ik de bindende rol die de SGF de afgelopen jaren hierbij heeft opgebouwd verder versterken”, aldus voorzitter Tom Oostrom over zijn nieuwe rol.

Enthousiaste inzet Bert Kuipers
De SGF bedankt Bert Kuipers, directeur Diabetes Fonds, hartelijk voor zijn enthousiaste inzet de afgelopen acht jaar binnen het bestuur van de SGF. Kuipers speelde een grote rol bij het intensiveren van de samenwerking tussen de fondsen. Zijn grootste motivatie daarbij was de krachtenbundeling binnen SGF verband ten goede te laten komen aan goede en innovatieve zorg voor patiënten in ons land.

Plaats een reactie