Toezichtcampagne op nieuwe toetreders in zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) start een campagne om gedurende anderhalf jaar extra toezicht te houden op nieuwe toetreders onder verpleeg- en verzorgingshuizen, in de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de kraamzorg. Doel is vast te stellen of nieuwe toetreders voldoen aan wettelijke eisen zoals het hebben van een klachtregeling, een zorgplan en medezeggenschap voor cliënten. Als dat niet het geval is, neemt de inspectie maatregelen.

In 2009 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de zogenoemde nieuwe toetreders op de thuiszorgmarkt. Dit zijn nieuwe zorgorganisaties als starters op de markt of zorgorganisaties die al langer bestaan, maar nog niet geregistreerd waren en daardoor onbekend bij de inspectie. Uit dat onderzoek bleek dat er grote risico’s voor de kwaliteit van zorg waren. Dat komt onder andere doordat aan nieuwe toetreders geen voorwaarden worden gesteld bij de start van een zorgorganisatie. In veel gevallen betekent dit, dat een organisatie begint met zorgverlening zonder te voldoen aan wettelijke voorwaarden en een duidelijke visie op wat nodig is om verantwoorde zorg te leveren.

De inspectie houdt toezicht op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Deze wet is ook op nieuwe toetreders van toepassing. Twee criteria zijn hiervoor belangrijk: er moet sprake zijn van een georganiseerd verband dat strekt tot zorg en geleverde zorg zoals omschreven in de Awbz en de Zorgverzekeringswet. De wijze van financieren van de zorg (pgb of particulier) heeft geen invloed op de vraag of een organisatie wel of niet onder de Kwaliteitswet valt.

Met de toezichtcampagne die tot eind 2011 loopt, wil de inspectie nieuwe toetreders bewust maken van de voorwaarden voor verantwoorde zorg en hen aansporen tot het voldoen aan de wettelijke eisen. De inspectie zal in die periode bezoeken brengen aan een selectie van deze nieuwe instellingen. Het eerste bezoek vindt plaats op 20 oktober 2010.

Plaats een reactie