Toezicht op de zorg volop in de schijnwerpers

De verwachtingen van burgers, politiek en media over de Inspectie van de Gezondheidszorg zijn hoog gespannen. Verwacht wordt dat problemen in de zorgverlening worden voorkomen en dat patiënten zich met een gerust hart tot de zorgverlener kunnen wenden. Prof.dr. Paul Robben bespreekt in zijn oratie ‘Toezicht in een glazen huis’ hoe wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van toezicht bijdraagt aan verantwoording over en verbetering van het toezicht. Hij aanvaardt hiermee op donderdag 1 juli 2010 de bijzondere leerstoel ‘Effectiviteit van toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg’ vanwege de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De rol van het overheidstoezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg is met de liberalisering van de zorgmarkt sterk toegenomen. Kwaliteit van zorg is de verantwoordelijkheid van hulpverleners en bestuurders, de overheid staat op afstand maar houdt wel een stevig oogje in het zeil om in te grijpen als dat nodig is. Problemen in de zorg leiden tot veel media en politieke aandacht. Burgers hechten groot belang aan hun gezondheid en aan de gezondheidszorg. In onze samenleving accepteren we nog nauwelijks fouten in de zorg; de inspectie moet er voor zorgen dat er geen incidenten plaatsvinden.

We verwachten veel van transparantie in de zorg: hulpverleners en instellingen dienen zich te verantwoorden over hun uitkomsten en problemen. Deze transparantie geldt ook voor de inspectie. Toezicht vindt steeds meer plaats in een glazen huis. Burgers en Tweede Kamer willen weten hoe inspecteurs tot hun oordeel komen en waarom ze wanneer welke maatregelen treffen en wat de effectiviteit van die maatregelen is. Wordt de gezondheidszorg beter van het toezicht en leidt dit ook tot een betere gezondheid?

Robben stelt dat onderzoek naar de effectiviteit van toezicht mogelijk en nodig is en te lang onderbelicht is gebleven. Uitkomsten van onderzoek kunnen helpen het toezicht te verbeteren omdat duidelijk wordt welke toezichtmethoden en instrumenten werken, hoe ze werken en onder welke omstandigheden ze werken. Maar ook wat de ongewenste neveneffecten van toezicht zijn. Uitkomsten van onderzoek maken het mogelijk verantwoording af te leggen over het toezicht en beter gefundeerde keuzes te maken bij de vraag waar het toezicht met het grootste resultaat wordt ingezet.

In het onderzoeksprogramma van de bijzondere leerstoel ‘Effecten van toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg’ onderzoekt prof.dr. Paul Robben met de onderzoekers bij de sectie Healthcare Governance van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hoe toezicht werkt en beter kan.

Oratie Prof.dr. P.B.M. Robben
Titel: Toezicht in een glazen huis. De effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg
Leerstoel: Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg
Datum: 01 juli 2010 16:00 uur
Locatie: Woudestein, aula
Faculteit: Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG)

Plaats een reactie