Toevalsbeelden goed bruikbaar bij voorspellen hart- en vaatziekten

Nieuwe beeldvorming leidt tot veel ongevraagde bevindingen waarvan de klinische betekenis niet duidelijk is. Martijn Gondrie laat zien dat vrij verkregen ongevraagde beeldkarakteristieken in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden om nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten (HVZ) te voorspellen.

Hij volgde 10.410 patiënten (>40 jaar) vier jaar, waarin 515 nieuwe gevallen van HVZ optraden. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat patiënten met ernstige kransslagader-calcifcaties 3,7 keer zo hoog risico hadden vergeleken met patiënten zonder kransslagader-calcificaties; voor ernstige aorta-calcificaties was dit risico 2,7 keer zo hoog.

Met deze kennis maakte hij twee modellen die voorspellen hoe groot de kans is dat patiënten hart- en vaatziekten ontwikkelen. Op basis daarvan zouden artsen preventieve maatregelen kunnen nemen. Gondrie denkt dat invoering van radiologische predictiemodellen de radiologische bijdrage aan de algemene patiëntenzorg kunnen veranderen. Maar de effectiviteit en bruikbaarheid moet dan eerst getest worden.

Promotiegegevens
Promovendus: Martijn Gondrie
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Unrequested Imaging Findings on Routine Chest CT – Results from the PROVIDI study
Promotor 1: Prof. dr. Y. van der Graaf
Promotor 2: Prof. dr. W.P.Th.M. Mal
Datum en tijd: 31/3/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie