Toestemming voor verlichte toets vergoeding geneesmiddelen

Per 1 januari 2012 is er een verandering opgetreden in de ziekenhuisbekostiging van dure en weesgeneesmiddelen. Om die reden zijn eind 2011 een groot aantal aanvragen ingediend bij de NZa om nieuwe geneesmiddelen op de stofnamenlijst te plaatsen. Middelen op deze lijst kunnen apart door ziekenhuizen bij zorgverzekeraars worden gedeclareerd.

De beoordeling van deze aanvraag geschiedt door het CVZ. Het CVZ toetst daarbij aan meerdere criteria op het gebied van kosten, therapeutische meerwaarde en doelmatigheid. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan plaatst de NZa een middel op de stofnamenlijst. Door het grote aantal aanvragen in korte tijd is er bij het CVZ een achterstand ontstaan.

Dinsdag 15 mei 2012 heeft minister Schippers (VWS), in overleg met de NZa en het CVZ, besloten tot de tijdelijke invoering van een verlichte toets. Deze verlichte toets geldt alleen voor die geneesmiddelen die recent ter beoordeling zijn aangeboden en waarover nog geen besluit genomen is. Hierdoor kunnen deze geneesmiddelen sneller in het bekostigingssysteem voor ziekenhuizen worden opgenomen en hoeven patiënten en ziekenhuizen niet onnodig lang te wachten met de toepassing van de nieuwe geneesmiddelen.

Het betreft middelen die al zijn toegelaten op de markt waarbij nu slechts de vraag voorligt of deze apart door ziekenhuizen aan zorgverzekeraars gedeclareerd mogen worden. In een latere fase kan de zwaardere toets alsnog worden uitgevoerd maar dan in het kader van een toets voor het basispakket. Mocht dan blijken dat een betreffend middel niet aan alle criteria van de zwaardere toets voldoet, zal dit gevolgen hebben voor de vergoeding ervan uit het basispakket.

Plaats een reactie