Toeristenboete, SVR zoekt het hogerop

In een brief aan de regering neemt de Stichting Vrije Recreatie (SVR) het op voor alle recreanten in Nederland. Zij doet dit voor zowel Nederlandse als buitenlandse vakantiegangers en bovendien voor de plaatselijke ondernemers in de toeristische dorpen en plaatsen. De SVR noemt het onterecht en onverstandig dat zomergasten, die miljoenen euro’s in Nederland uitgeven, worden gestraft met een Toeristenboete.

Onterecht

Al sinds enkele jaren maakt de SVR bezwaar tegen de heffing van toeristenbelasting en noemt dit onterecht, omdat toeristen op hun vakantieadres een extra belasting moeten betalen, terwijl zij ook al in hun eigen woonplaats aan de daar geldende belasting moeten voldoen.

Bovendien onterecht, omdat de opbrengst niet altijd wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij in het leven is geroepen, namelijk verbetering, onderhoud of aanleg van toeristische voorzieningen.

Onverstandig

De SVR zegt zich grote zorgen te maken over de recreatie in 2012 en noemt in dit kader het heffen van deze belasting, zeker in deze moeilijke tijd, absoluut onverstandig. De meeste Nederlanders (maar ook toeristen uit andere landen) moeten de broekriem steeds strakker aanhalen en zijn genoodzaakt op alle uitgaven te beknibbelen. Volgens de SVR is het voor de hand liggend dat men op vakanties gaat bezuinigen en dat buitenlandse toeristen Nederland als vakantieland gaan mijden, hetgeen een belangrijke inkomstenderving betekent voor de recreatieverstrekkende ondernemers en plaatselijk middenstand. Potentiële gasten voor campings, vakantieparken en hotels laten het afweten en de winkeliers zien hun omzet in de vakantiemaanden sterk dalen; hun klanten worden op deze manier immers verjaagd, in plaats van gastvrij binnengehaald.

Oproep

Geruggensteund door de wetenschap dat dit onderwerp onlangs ook in de Tweede Kamer ter sprake is gekomen, doet aanvullend de SVR een dringend beroep op de regering om bij de gemeentelijke overheden erop aan te dringen de toeristenbelasting af te schaffen en, zo niet, deze uitsluitend te gebruiken voor de recreatie en niet om eventuele tekorten in de gemeentekas aan te zuiveren.

De SVR besluit haar brief met “Roep de inhalige Nederlandse gemeenten tot de orde. Voorkom dat gemeenten de toeristen uit Nederland verjagen. Zorg ervoor dat recreanten zich welkom voelen in Nederland.”