Toenemende vraag naar jong personeel in een verbredende groene sector

De arbeids- en onderwijsmarktpublicatie over 2010 van het kenniscentrum Aequor schetst in een notendop de stand van zaken in vijftien branches binnen het domein voedsel, natuur & leefomgeving. De krapte op de arbeidsmarkt duurt voort, de sector verbreedt en de vergrijzing neemt toe. De publicatie verscheen deze week en is in te zien op www.aequor.nl/arbeidsmarktinformatie.

Voedingsmiddelenindustrie biedt goed baanperspectief
De innovatieve voedingsmiddelenindustrie kampt met een tekort aan instroom van gekwalificeerd personeel. Kansen dus voor gediplomeerden om aan het werk te komen. In tegenstelling tot het arbeidsperspectief neemt het aantal leerlingen en gediplomeerden in deze sector af. In een reactie hierop start de sector zelf initiatieven om werkzoekenden en leerlingen te interesseren voor de sector.

Sterke variatie in dierlijke sectoren
De populaire opleidingen voor de gezelschapsdierenbranche en paardenhouderij bieden een matig arbeidsperspectief. De verhouding tussen vraag en aanbod is zoek. In de veehouderij daarentegen is er voldoende werk voor gediplomeerde mbo’ers, met name in de varkenshouderij.

Middenkader in tuinbouw gevraagd
Schaalvergroting en snelle technologische ontwikkelingen kenmerken de tuinbouw. Ondernemende managers op middenkaderniveau zijn hard nodig in deze economisch belangrijke sector. Een functie die zeker voor jongeren aansprekend kan zijn.

Groeiende hoveniers- en groenvoorzieningsbranche
De groei in de branche vraagt om verdere professionalisering. Het boeien en binden van medewerkers is een belangrijk aandachtspunt. De werkgelegenheid is groeiende, hoewel het voor startende beroepsbeoefenaars nog lastig is werk te vinden. Het aantal stageplaatsen is voldoende.

Ondernemers met groene vingers gevraagd bij bloemendetailhandel en tuincentra
In 2010 was er sprake van sterke concurrentie in de bloemendetailhandel en schaalvergroting bij de tuincentra. Voor beiden geldt dat de werkgelegenheid goed te noemen is. Professionaliseren van ondernemersvaardigheden is een belangrijk aandachtspunt in de bloemendetailhandel.

De jaarpublicatie komt tot stand door vacatureonderzoek in de verschillende branches door middel van interviews en analyses. Deze gegevens worden gecombineerd met informatie over de arbeidsmarkt, bevolking en het onderwijs.

Plaats een reactie