Toenemend aantal Grieken kan niet langer rondkomen

SOS Kinderdorpen breidt haar kinderhulpprogramma’s in Griekenland uit om de sterk toegenomen vraag om hulp bij zorg aan kinderen op te kunnen vangen. Het afgelopen jaar is de vraag om hulp met 70 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De belangrijkste reden hiervoor is de financiële nood van een toenemend aantal Griekse gezinnen.

De financiële situatie van de Griekse bevolking is de afgelopen twee jaar verslechterd onder invloed van de crisis. De koopkracht is met sprongen gedaald door toename van belasting en BTW en loondaling. Bovendien is de werkeloosheid toegenomen en stijgt nog steeds met sprongen. Hierdoor voelt een groeiend aantal families zich genoodzaakt om bij SOS Kinderdorpen aan te kloppen voor hulp. In het uiterste geval omdat zij niet langer voor hun kinderen kunnen zorgen. SOS Kinderdorpen vreest voor de effecten van de crisis op de kinderen van Griekenland, op korte en op lange termijn. De organisatie ziet een stabiele, veilige thuissituatie als belangrijkste basis voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen tot kansrijke volwassenen.

Introductiefilm SOS Kinderdorpen

Niet alleen is er een enorme toename van het aantal families dat zich bij SOS Kinderdorpen Griekenland meldt voor hulp, ook de aard en achtergrond van de hulpvraag zijn veranderd. In meer dan 80 procent van de gevallen wordt ‘economische zwakte’ genoemd als reden voor de hulpvraag, al dan niet naast andere factoren zoals gezondheidsproblemen of problemen van psychische aard. Bij 58 procent is ‘economische zwakte’ bovendien de belangrijkste reden waarom zij niet langer zelfstandig voor hun kinderen kunnen zorgen. Vorig jaar was dat in 42 procent van de gevallen.

SOS Kinderdorpen bereid zich voor op een uitbreiding van haar programma’s in de twee grootste steden Thessaloniki en Athene. De organisatie heeft voor het werven van fondsen hulp ingeroepen van de andere Europese organisaties van SOS Kinderdorpen, waaronder die in Nederland. De inkomsten van SOS Kinderdorpen Griekenland staan namelijk ook onder druk door een toename van belasting en een terugloop in donaties.

Voor meer informatie over de programma’s:
www.soskinderdorpen.nl

Plaats een reactie