Toekomstbestendige ouderenzorg

0
574

‘We moeten verder bouwen aan een toekomst- en levensloopbestendige ouderenzorg’. Dat is de boodschap van de CSO, het NFU en ZonMw aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS. In een visiedocument maken zij duidelijk wat er nodig is om de cultuur en de structuur van de ouderenzorg te veranderen, in een richting die ouderen zelf wensen.

Aanleiding voor het aanbieden van de visie is het naderende einde van het NPO in april 2012. De voorlopige resultaten van de diverse projecten die binnen het NPO zijn gestart, tonen aan dat nieuwe werkwijzen en maatwerk in de ouderenzorg wel degelijk mogelijk zijn. Om de nieuwe structuren te borgen en de cultuurverandering door te zetten, is een vervolg op het NPO noodzakelijk.

Toekomstbestendige werkwijze
De belangrijkste opbrengst van het NPO tot nu toe is de introductie van een nieuwe werkwijze: samenwerking in regionale netwerken, over domeinen als zorg, welzijn en wonen heen, in samenspraak met ouderen en met aandacht voor doelmatigheid. Dat beantwoordt aan de wensen van ouderen die behoefte hebben aan eigen regie, maatwerk en integratie van zorg, welzijn en wonen. Deze werkwijze is toekomstbestendig, en is het waard te blijven bestaan, zo valt in de visie te lezen.

Aanbevelingen
Het visiedocument is niet alleen een roep om een vervolg, ook is nagedacht over wat er nog nodig is om de ouderenzorg te verbeteren. Bijvoorbeeld het borgen van de resultaten, waarbij onder meer scholing, communicatie en toetsing van de opbrengsten van belang zijn. Daarnaast zou de infrastructuur gehandhaafd moeten blijven: de netwerkstructuur met blijvende inbreng van ouderen is vruchtbaar gebleken. Tot slot is nagedacht over aanvullende activiteiten, die bijvoorbeeld zijn gericht op actief meedoen.

Meer informatie
Het visiedocument is vrijdag 13 januari 2012 aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.  Download het visiedocument ‘Toekomstbestendige ouderenzorg; kernwaarden, opbrengsten en perspectief’.