Toekomst van de ouderenzorg

Ouderen, zorgprofessionals, wetenschappers en beleidsmakers laten 14 juni op een congres in Ede zien hoe de ouderenzorg kwalitatief beter en efficiënter kan. Want Nederland staat voor de opgave zorg te verlenen aan een miljoen kwetsbare ouderen terwijl de beroepsbevolking de komende decennia daalt.

Stand van zaken na drie jaar Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) werkt in opdracht van het ministerie van VWS inmiddels drie jaar aan het verbeteren van de ouderenzorg waarbij de behoeften van kwetsbare ouderen centraal staan. De urgentie voor goede en efficiënte zorg is nóg groter nadat het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs heeft berekend dat het aantal kwetsbare ouderen tot 2030 met 300.000 zal toenemen tot 1 miljoen.

Toekomst van de ouderenzorg
Op het congres in Ede geven deskundigen hun visie op de toekomst van de ouderenzorg. Zo houdt hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert een voordracht en ook staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) levert een bijdrage. In de afsluitende paneldiscussie debatteren onder meer oud CDA-Kamerlid Hannie van Leeuwen, Iris van Bennekom, directeur Zorg en Gezondheid bij De Friesland Zorgverzekeraar en directeur van de koepel van ouderenorganisatie CSO Wim van Minnen hun visie op de ouderenzorg over de toekomst van de ouderenzorg.

Wetenschappelijke projecten door het hele land
Met 62 onderzoeken en grootschalige experimenten werkt het NPO aan betere en doelmatige zorg. Circa 1.000 huisartsen en 38.000 ouderen werken hier aan mee. Zo kan bijvoorbeeld een zorgpas ervoor zorgen dat ouderen al hun medische gegevens inzichtelijk hebben voor zichzelf en betrokken zorgprofessionals, voorkomen wijkprojecten dat ouderen vereenzamen en zorgen casemanagers ervoor dat ouderen na een ziekenhuisopname niet afglijden. Het gevolg? De kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen stijgt doordat ze tijdig hulp krijgen en bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat heeft ook een positieve uitwerking op de kosten van de zorg.

Congresgegevens
Datum: dinsdag 14 juni 2011
Tijdstip: 10.00 – 17 uur
Locatie: congrescentrum de ReeHorst, Bennekomseweg 24, Ede
Website: www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl
Contactpersoon: Merel van Dalen, MDalen@zonmw.nl

Plaats een reactie