Toekomst hartchirurgie, steunharten etc

Op donderdag 10 september spreken twee hoogleraren cardiothoracale chirurgie van het UMC Utrecht na elkaar hun oratie uit. Prof. dr. Jaap Lahpor verwacht dat steunharten zich zullen ontwikkelen tot vervanging van donorharten. Prof. dr. Lex van Herwerden voorziet veiligere en betere hartchirurgie door verdere ontwikkeling van beeldvorming, het vergelijken van hartklinieken en hartkleppen gemaakt van lichaamseigen materiaal. Prof. dr. Jaap Lahpor implanteert jaarlijks zo’n vijftien steunharten. Deze apparaten geven mechanische ondersteuning aan een beschadigd hart. “In de ontwikkeling lijkt een verschuiving op te treden van het steunhart als ‘bridge to transplant’ naar het steunhart als langdurig alternatief. Technologische vooruitgang van de steunharten plus de krappe beschikbaarheid van donorharten drijven deze ontwikkeling.”

Prof. dr. Lex van Herwerden, hoofd van de afdeling Cardiothoracale chirurgie, voorziet een andere ontwikkeling. Lekkende hartkleppen worden bij voorkeur gerepareerd, maar vaak is een minder gunstige vervanging met een kunststof of biologische klep noodzakelijk. “Ik denk dat hartkleppen gemaakt van lichaamseigen materiaal de huidige kunst-kleppen gaan vervangen. Het wordt mogelijk om eigen cellen uit te laten groeien in de vorm van een klep en die te implanteren. Een patiënt ontvangt dan een levende klep.” Voorafgaand aan de dubbeloratie gaan internationaal erkende deskundigen tijdens een symposium nader op beide onderwerpen in.

Van Herwerden is ook voorzitter van de commissie Dataregistratie van de Nederlandse vereniging voor thoraxchirurgie. De commissie wil patiënten garanderen dat ze veilig geopereerd worden. Alle Nederlandse hartklinieken verzamelen en beoordelen daarom gegevens over type patiënten, uitgevoerde operaties en sterfte. “Wij vergelijken de verwachte met de geobserveerde sterfte. Als klinieken het slechter doen dan verwacht, kunnen wij tijdig alarmeren. Het bestuur van de wetenschappelijke vereniging kan dan handelend optreden.”

Daarnaast signaleren Van Herwerden en Lahpor een versterking van de regiofunctie van het UMC Utrecht voor openhartchirurgie. Cardiologen uit Amersfoort, Den Bosch en oostelijk Utrecht werken nauw samen in een regionaal hartteam en verwijzen indien nodig patiënten door naar het UMC Utrecht. Het hartteam bespreekt de optimale behandeling: medicijnen, dotteren of een operatie. “In twee van deze ziekenhuizen zijn nieuwe dotterklinieken opgezet. Patiënten kunnen daardoor dichter bij huis en met spoed deze behandeling voor dichtzittende hartvaten ondergaan. Cardiologen van het UMC Utrecht trainden de afgelopen jaren hiervoor collega’s uit den Bosch en Amersfoort.” Jaarlijks voert het UMC Utrecht bij volwassenen negenhonderd openhartoperaties uit.

Plaats een reactie