Toegankelijkheid en bereik zorg asielzoekers verbeterd en grotendeels op orde

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg is verder verbeterd. Organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor asielzoekers leven de normen van het nieuwe zorgmodel beter na. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ is tevreden over deze verbetering, maar wil dat de betrokken organisaties ervoor zorgen dat alle opvanglocaties en organisaties voldoen aan alle gestelde normen.

Vorig jaar publiceerde de inspectie een onderzoek naar de medische zorg voor asielzoekers. In het vervolgonderzoek ging de inspectie na of de betrokken organisaties de maatregelen die zij in 2011 kregen opgelegd hadden uitgevoerd en of zij nu voldeden aan de normen van het nieuwe zorgmodel. Dat is grotendeels het geval. Maar de punten moeten nog op de i. De inspectie ziet hierop toe in haar reguliere contacten met GGD’en en organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Conclusies over COA
Het beleid van het COA is op orde, maar de uitvoering van de niet-medische gidsfunctie is dat nog niet voldoende. De inspectie wil dat het COA haar interne kwaliteitssysteem zodanig verbetert dat controle en zo nodig bijsturing plaatsvindt op de uitvoering van de niet-medische gidsfunctie. De IGZ concludeert dat er onduidelijkheid is over de zorg en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg op de bijzondere opvanglocaties (gezinsopvanglocatie, procesopvanglocatie en vrijheidsbeperkende locatie). Dit leidt tot risico’s. De inspectie adviseert het COA om hierover geen onduidelijkheid te laten bestaan en ervoor te zorgen dat de zorg op deze bijzondere locaties ook voldoet aan alle normen van het nieuwe zorgmodel, waar dat nog niet het geval is.

Conclusies over Gezondheidscentrum Asielzoekers
Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) leeft de normen voldoende na en voert nieuw beleid in voor verdere verbetering van toegankelijkheid van huisartsenzorg. De inspectie heeft waardering voor de inspanningen van het GC A om asielzoekers met medische problemen en gezondheidsrisico’s beter te bereiken met de medische intake. Ook voert het GC A een heldere verdeling in van verantwoordelijkheden in de huisartsenzorg.

Conclusies over GGD’en
De GGD’en spannen zich voldoende in om zoveel mogelijk kinderen van asielzoekers te bereiken, maar kunnen het exacte bereik van de JGZ niet aangeven. Daarnaast leveen niet alle GGD’en de normen na op het punt van de JGZ-intake, het gebruik van tolken en het kenbaar maken van de klachtenregeling aan asielzoekers. Niet alle GGD’en hebben samenwerkingsafspraken met het GC A, maar hier wordt wel volop aan gewerkt.

Meer informatie
Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers

Plaats een reactie